Традиційно, у березні, в Надвірнянському коледжі НТУ проходить декада циклової комісії природничо-математичних дисциплін, з 20.03 по 31.03.2017р. Комісія об’єднує дисципліни: математику, фізику, дискретну математику, теорію ймовірностей та математичну статистику, чисельні методи,  вищу математику,  хімію, біологію та екологію, тому заходи передбачали бути цікавими та захоплюючими.

«Найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити»

Т.Едісон

Інтелектуальна гра  –  ефективний інструмент   формування розумових і

пізнавальних здібностей студентів.

Дослідження вчених переконливо показують, що інтелектуальні можливості людей, яких звичайно називають талановитими, не аномалія, а норма. Завдання викладача – розкрити мислення студента, підвищити коефіцієнт його корисної дії, допомогти використовувати ті найбагатші можливості, що дала йому природа і про існування яких багато хто часом і не підозрює.

Комісією природничо-математичних дисциплін заплановано  і було проведено цикл ігор, вікторину, математичний квест. Системна робота викладачів комісії сприяє систематизації базових знань, усвідомленню їх необхідності  для майбутньої професії, формуванню елементів нестандартного мислення, гнучкості розуму.

Інтелектуальна гра «Найрозумніший», яку організувала  і провела 20.03.2017р., використовуючи технології  мультимедіа, викладач фізики Левкун М.П., дозволила невимушено, в ігровій формі, перевірити знання з фізики  студентів І курсів та активізувати їхні інтелектуально-практичні можливості, показати необхідність знань для формування професійних компетентностей.

IMG 3624IMG 3626

Конкурс проходив у ІІІ тури.

У першому турі інтелектуальної гри «Найрозумніший» брали участь 12  студентів І-го курсу. Представниками групи ЕМ-11 були: Ануліч Олег, Ломага Віктор, Прокоп`юк Ростислав, Демид Петро, Хімич Назарій, Чермак Іван; АТ-11 представляли Базюк Віктор і Шемрук Олексій; АТ-12 ‑ Ільчук Андрій та Немчук Ростислав; ТТ-11 ‑ Андрушко Анна; ТБ-11 ‑ Жолобчук Андрій.

У другий тур пройшли  студенти: Ануліч Олег, Демид Петро, Хімич Назарій, Базюк Віктор, Шемрук Олексій, Немчук Ростислав.

IMG 3629

До фіналу пройшли Ануліч Олег, Базюк Віктор, Шемрук Олексій.

Перше місце зайняв студент групи АТ-11 Базюк Віктор, друге ‑ Ануліч Олег, третє ‑ Шемрук Олексій.

IMG 3627

В рамках роботи тижня циклової комісії , 22.03.2017р., викладач Пирин Н.В. провела  відкрите показове заняття «Інтеграл та його застосування» зі студентами групи ЕМ-11.

  Метою заняття було розширити знання студентів про прикладне застосування визначеного інтеграла для обчислення площ плоских фігур, об’ємів тіл обертання, розвинути уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; працювати в групах, планувати свою роботу; виховувати в студентів толерантність, наполегливість у досягненні мети.

IMG 3648IMG 3650

Вміле використання додаткового матеріалу, використання мультимедійної техніки, презентації творчих проектів студентів на теми «Обчислення площі фігур знаків  марок автомобілів «АУДІ» та «»ВMW» зробили процес навчання емоційно насиченим і цікавим.

IMG 3656IMG 3658

22.03.2017р. організувала і провела цікаву математичну вікторину «Своя гра» для студентів І –их курсів технічних  спеціальностей та бухгалтерського обліку викладач математики Андрусяк О.З.

“Гра не є пустою забавою, це зміст життя. Творча діяльність потрібна для розвитку. У грі людина живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж слід дійсного життя”.

                                                                                                                 К.Ушинський

Мета заходу: розвивати інтелектуальні здібності студентів, сприяти реалізації набутих знань, умінь та навичок, розширенню світогляду, пропагувати престиж

освіти і освіченості серед студентів, заохочувати студентів до успішного навчання, виховувати сміливість суджень, уміння висловлювати власну думку, розвивати вміння співпрацювати у команді.

IMG 3632IMG 3638

Цікавими  були відповіді студентів на завдання різних конкурсів, що виявляли базові знання в алгебрі та геометрії, математичні відкриття, знайомили студентську аудиторію з відомими математиками та формулами їхнього успіху. Команди груп ТТ-11 (Андрушко Анна, Пітчук Андрій, Костюк Андрій,Куріло Анатолій), ТТ-12 (Копчук Юрій, Іванюк Ігор, Буряк Валентин, Боднар Павло), ОП-11 (Насадюк Тетяна, Обруб’як Маріанн, Бойко Надя, Зубко Назар) продемонстрували гідну й цікаву гру.

IMG 3641

Переможці  та учасники нагороджені солодкими подарунками.

Вітаємо команду переможців – студентів гр. ТТ-11.

IMG 3644IMG 3647

Математика є експериментальною наукою - частиною теоретичної фізики та членом сімейства природничих наук. Основні принципи побудови і викладання всіх цих наук застосовні і до математики. Мистецтво суворого логічного міркування і можливість отримувати цим способом надійні висновки не повинно залишатися привілеєм Шерлока Холмса - кожен студент повинен опанувати цим умінням. Вміння складати адекватні математичні моделі реальних ситуацій повинно складати невід'ємну частину математичної освіти. Успіх приносить не стільки застосування готових рецептів, скільки математичний підхід до явищ реального світу.

Математика відіграє важливу роль в природничонаукових, інженерно-технічних та гуманітарних дослідженнях. Причина проникнення математики в різні галузі знань полягає в тому, що вона пропонує досить чіткі моделі для вивчення навколишньої дійсності на відміну від менш загальних і більш розпливчастих моделей, пропонованих іншими науками. Без сучасної математики з її розвиненим логічними і обчислювальним апаратом був би неможливий прогрес у різних областях людської діяльності.

  У кожному періоді історії математики були свої видатні постаті вчених, в яких були різні долі. Одні зажили слави і безсмертя ще за життя, іншим судилося пройти складні шляхи і розділити трагічну долю свого народу. Багато визначних математиків стали зразками щирої відданості науці, патріотами свого народу.

Саме невтомній праці, досягненням та відкриттям видатних українських математиків минулого та сьогодення була присвячено студентський лекторій 28.03.2017р., який організували і провели викладачі Дудишин Л.В., Пирин Н.В., Андрусяк О.З., Тороус Н.В., Мантуляк  Л. В., Демешин У.С., Зубко Н.І.

Студенти коледжу презентували свої роботи:

Чаликян М. , Боюк В. ст. гр. АТ-11: «Бевз Г.П.- історія життя, наукові праці та  підручники для дітей».

IMG 3662

Шутак О. ст. гр. ОП-11: «Зарицький М.О.-ураїнський математик з громадянською позицією і його теорія вимірних перетворень множин».

IMG 3667

Шовгенюк А. ст. гр. ІТ-21 :«Глушков В.М., Донський В.Й., Сергієнко І.В.  та їх внесок  у дискретну математику».

Андрушко А. ст. гр. ТТ-11: «Відомі математики України».

IMG 3671

Лавріщук О., Кваснюк Л. ст.. гр. П-11 «Самойленко А.М. та його фундаментальний вклад в математику».

Ковалюк В. ст. гр. ІТ-21 : «Кравчук М. П. – винахідник ЕОМ і в’язень сибірських таборів».

 

 

IMG 3678IMG 3685IMG 3690


Наука в сучасній Україні є важливою складовою частиною духовної культури, формою суспільної свідомості, потенціал якої в Україні залишається порівняно високим.

Сьогодні українські фізики посідають чільне місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними  та грунтовними науковими дослідженнями та винаходами. Українські учені також зробили вагомий внесок у становлення фізики як окремої науки в класичний період її розвитку. За деякими даними майже 200 учених-українців наприкінці XIX - на початку ХХ ст. працювали за кордоном і користувалися неабияким авторитетом у науковому світі.

29 березня 2017 року у Надвірнянському коледжі НТУ проводилася студентський лекторій «Винаходи та відкриття українських вчених- фізиків у контексті розвитку світової науки», яку організували викладачі Угорчук В.В., Левкун М.П., Гнатюк Т.М., Онуфрак В.Д. Учасниками були студенти І і ІІ курсів. Доповідачі намагалися донести до слухачів, що культура і наука кожної нації належать людству, але святий обов’язок кожного з нас знати свою історію, своїх творців науки і культури.

Важко заперечити важливе значення освіти й науки в розвитку суспільства. Усе, що оточує нас — речі, техніка, предмети повсякденного вжитку, — є результатом наукових винаходів, сумлінної праці й натхнення багатьох людей. Ми також можемо стати ученими, фахівцями завдяки здобутій освіті. Тож зрозумілою є необхідність знань і для подальшого прогресу людства. Цікавим та змістовними були виступи студентів :

Ануліч О.ст. гр. ЕМ-11 «Патон Є.Б.- автоматичне швидкісне зварювання та вклад в технічний розвиток».

Ломага В. ст. гр. ЕМ-11 «Патон Б.Є.- розробник методу електрозварювання мяких тканин».

IMG 3692IMG 3695

Демид П. ст. гр. ЕМ-11 «Смакула О.Т. і просвітлення оптики».

Бойко Н.ст.гр.ОП-11 «Чурюмов К.І.- український астроном і дитячий письменник».

IMG 3696IMG 3700

Молдавчук С. ст. гр. Е-11 «Яценко Л.П. та фізика лазерів».

Чермак І. «Грабовський Б.П. і його телебачення».

Хімич Н. ст. гр. ЕМ-11 «І. П. Пулюй і фотографування невидимого».

IMG 3702IMG 3710

Грицюк І.ст. гр. Ф-11 «Нікола Тесла та його винаходи майбутнього.

IMG 3699  

Дребот С. ст.. гр.. ІТ-21 «Сонячний трекер».

IMG 3704IMG 3706IMG 3710

30.03.2017р. під девізом «Предмет математики настільки серйозний, що не можна втрачати момент, зробити його трохи цікавішим»  (Блез Паскаль) відбулася інтерактивна гра «Математичний квест», яку організувала і провела викладач математики Зубко Н.І.

IMG 3728

Мета заходу − сприяти підвищенню інтересу студентів до математики,  розширенню їхнього кругозору, формувати вміння переносити надбані знання в нові нестандартні ситуації;  розвивати  логічне   мислення, спостережливість, кмітливість;  розкриття й реалізація власного інтелектуального  потенціалу;  виховувати культуру математичного мислення, вміння працювати в команді задля  досягнення спільної мети. На турнірі змагалися студенти групи ІТ-11та слухачі підготовчих курсів груп ЕТ-3, ЕТ-2, які об’єдналися у команди «Юні математики» та «Молоді Піфагорці». Відповідно маршрутних листів студенти виконували завдання на  станціях.

IMG 3724IMG 3721

На станції «Я люблю Україну!» – студенти показали знання українських пісень, приказок, прислів’їв у яких зустрічаються числа, на станції «Роздуми»- переносили здобуті знання в  нестандартні ситуації і розгадувати математичні терміни  на станції «Ребуси». Станція «Логіка» захопила студентську аудиторію цікавими логічними задачами та пошуками шляхів їх рішень. Проявили кмітливість та продемонстрували знання з різних розділів математики на станціях «Хто швидше?» та «Битва капітанів».  Відповідаючи на питання, студенти показали знання фактичного матеріалу, проявили кмітливість та вміння працювати в команді.

IMG 3725IMG 3731

Перемогу, з незначним відривом, виборола команда «Молоді Піфагорці» , до складу якої ввійшли студенти групи ІТ-11 Дедерчук Софія, Нагорняк Михайло, Широков Олег, Середюк Андрій та абітурієнтпідготовчих курсів групи ЕТ-3 Питлюк Павло.

IMG 3735

Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації. Всі звикли жити у світі, який начебто будуємо для себе самі. Ми маємо будинки, оснащені високотехнологічними побутовими пристроями;  змогу пересуватися на великі відстані завдяки автомобілям, потягам, літакам. Небаченими досі швидкими темпами йде зростання великих та малих міст, розширюється промислове будівництво, збільшується кількість населення, зростає експлуатація всіх природних ресурсів. У зв'язку з цим охорона навколишнього середовища стала для людства однією з найважливіших проблем.

Саме ці актуальні проблеми сьогодення були висвітлені у студентському лекторії з екології, біології, хімії 31.03.2017р., який організували і провели викладачі хімії, біології та екології: Міскевич У.Д., Максим’юк Г.М., Пилип’юк В.Я., Штогрин Г.М., Вірста Л.В., Гордійчук Л.В.,

Цікаво презентував свої напрацювання Ануліч Олег ст.гр. ЕМ-11 по темі  «Вплив енергетики на організм людини» та Прокоп’юк Ростислав ст. гр. ЕМ-11 з проектом «Метали в побуті».

IMG 3737

Продумано  представили студентській аудиторії  свій пошуковий  проект Дячук Лілія та Богдан Оксана ст. гр. Ф-11 «Деревні інтрудуценти та рослини Червоної книги на території Надвірнянського коледжу НТУ», спонукавши аудиторію до активних роздумів та інтелектуальної  розминки на знання червонокнижних рослин.

IMG 3741

Презентація пошукових робіт студентів присвячених відомим хімікам та біологам України, які зуміли піднести нашу країну на світовий п’ядестал науки була насиченою цікавими фактами та відомим відкриттями. Одне з найпочесніших місць у світовій науці належить хіміку, біологу, географу, природознавцю Володимиру Івановичу Вернадському. Про досягнення вченого студентка групи Д-21 Гринішак Тетяна  підготував презентацію, де показала вчення Володимира Вернадського про ноосферу, як особливу оболонку Землі, що зумовлена діяльністю людини. Володимир Іванович передбачив глобальне потепління та попередив людство про можливі катаклізми.

Студентки групи П-11 Микитюк Надія, Повпа Ольга розповіли про Зелінського М.Д.. та Пилипенка А.Т., які працюючи за межами України, зробили значний внесок у розвиток хімії. Ці вчені активно працювали над проектами «Чиста вода», «Питна вода», «Раціональне харчування».

IMG 3744

Збереження свого здоровя-запорука щасливого майбутнього для кожного з нас. Актуальні проблеми  були висвітлені у цікавому проекті  Демянчук Софії та Литвинюк Ілони ст. гр. ІС-11 «Цукровий діабет-не вирок» .

IMG 3746IMG 3749IMG 3750

Забруднення навколишнього природного середовища побутовими відходами набуває для нас всебічної гостроти. Існує проблема стихійних сміттєзвалищ і складування побутових відходів у природних пониженнях рельєфу. Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала, її роз’єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням твердих побутових відходів. Для цього необхідно виховувати у людей екологічне та економічне мислення, оскільки саме первинне сортування дозволить отримувати вторинну сировину без значних економічних затрат.    

Саме ці проблеми запропонували студенти для обговорення у екологічній складовій лекторію.

Білик Іван ст. гр. АТС-21 «Утилізація та рекуперація відходів» .

Юрців Андрій ст .гр. Т-22  «Як від порожніх гасел та  обіцянок перейти до конкретних справ?» за матеріалами ХІ Всекраїнського  конкурсу « Новітній інтелект України ».

Дребот Степан ст.гр. ІТ-21«Ніхто, крім нас , планету не врятує!».

IMG 3753IMG 3759IMG 3768

Організовано і проведено цикл предметних олімпіад серед студентів І курсів.

 

Викладачі Дудишин Л.В., Пирин Н.В., Тороус Н.В., Зубко Н.І., Андрусяк О.З., Демешин У.С., Мантуляк Л.В. організували та провели 2-й тур І етапу олімпіади з математики.

Переможці та призери:

І місце      Грималюк Іван ст. гр. ІТ-11

ІІ місце    Котяш Сергій ст. гр. ІТ-11

ІІІ місце  Дедерчк Софія ст. гр. ІТ-11

 

         Викладачі Міскевич У.Д., Пилип’юк В.Я., Штогрин Г.М. організували та провели 2-й тур І етапу олімпіади з біології .

          Переможці та призери:

І місце     Шемрук  Олексій  ст. гр. АТ-11

ІІ місце    Микитюк Надія ст. гр. П-11

ІІІ місце   Прокоп'юк Ростислав ст. р. ЕМ-11.

         Викладачі Угорчук В.В., Левкун М.П., Онуфрак М.П., Гнатюк Т.М. організували та провели 2-й тур І етапу  олімпіади з фізики.

Переможці та призери:

І місце      Ануліч Олег ст. гр. ЕМ-11   

ІІ місце    Грималюк Іван ст. гр. ІТ-11

ІІІ місце   Шемрук Олексій ст. гр. АТ-11

 

Бажаємо успіху та відмінних результатів нашим переможцям  у ІІ етапі предметних олімпіад серед ВНЗ І-ІІ р.а.

Дякуємо команді однодумців!

                                                                     Голова ЦК    Дудишин Л.В.

Попередні Наступні

Ярмарок 2017

25-06-2017 Перегляди:298179 Новини

.

25-06-2017 Перегляди:298179 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14412 Новини

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14412 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18331 Новини

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18331 Новини

Читати далі...

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ