Навчальні підрозділи

Економічне відділення

 Пройшовши різні етапи історичного розвитку, 1966 р. Івано-Франківський індустріальний технікум перейменовується в Івано-Франківський автомобільно-шляховий, де на денному відділенні проводиться підготовка фахівців за спеціальністю "Бухгалтерський облік". В 1967 р. відкривається спеціальність "Планування на автотранспорті", яка також входить до денного відділення.

Детальніше: Економічне відділення

Юридичне відділення

your1У 1995 році в тодішньому Івано-Франківському автотранспортному технікумі розпочало свою діяльність юридичне відділення, на якому сьогодні навчаються студенти за спеціальностями «Правознавство» та «Діловодство». Перший випуск фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» юрист відбувся у 1999 році.

Необхідність створення юридичного відділення зумовлена потребою у фахівцях у правовій сфері, зокрема юрисконсульт для підприємств малого та середнього бізнесу.

Юридичне відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів з права, які можуть працювати в органах юстиції, судах, органах реєстрації актів цивільного стану, внутрішніх справах, апараті державної влади та органах місцевого самоврядування, юридичної кадрової служби підприємств, установ, організацій усіх форм власності і видів господарювання. Ліцензований обсяг прийому за спеціальностями «Правознавство» – 60 осіб на основі базової загальної середньої освіти. Термін навчання 3 роки 10 місяців. Форма навчання - денна.

Сьогодні туризм визначають як «феномен ХХІ ст.», що став невід’ємною складовою  життя більшості людей й одним із провідних напрямів соціально-економічної діяльності. Зелений туризм в Україні повинен стати сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного й повноцінного відпочинку та оздоровлення. Забезпечувати належну віддачу цього потужного потенціалу, використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей можна лише за умови чіткої організації галузі туризму, упровадження ефективних механізмів її державного регулювання, залучення до неї досвідчених і кваліфікованих юристів.

Однією з проблем на Прикарпатті є питання землекористування, функціонування приватних садиб, яким необхідно надавати кваліфіковані юридичні консультації (район функціонування гірськолижного комплексу «Буковель»).

  Навчально-матеріальна база відділення відповідає вимогам навчального плану підготовки молодший спеціаліст за зазначеною спеціальністю і включає 8 спеціалізованих за фаховими дисциплінами кабінетів, лекційний зал на 90 місць, центр навчальної практики. На юридичному відділення працюють три кандидати наук, 3 аспіранти. Викладачі (їх 21) ведуть підготовку фахівців з соціально-гуманітарних спеціальних дисциплін та мають вищу освіту. Усі викладачі в плановому порядку проходять підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

your2Для забезпечення якісної підготовки фахівців, створені та постійно доповнюються комплекси методичного забезпечення з усіх дисциплін як навчального плану, так і  всіх видів практики.

З метою максимального наближення практичної підготовки до реальних умов ринкової економіки  в коледжі створений навчальний центр практичної підготовки, де студенти свої теоретичні  знання доповнюють практичними навичками на робочому місці юриста.

Визначення освітніх запитів з урахуванням суспільно-політичних та економічних перетворень показано, що в даний час зріс попит на фахівців права з вузькою спеціалізацією в області господарського, трудового права, які мають відповідну економічну підготовку.

 

your3Предметом діяльності фахівців спеціальності «Діловодство» є документальне та інформаційне обслуговування управлінської діяльності у виробничій та невиробничій сферах. Наші випускники можуть працювати інспекторами з кадрів, фахівцями з контролю за виконанням доручень, керуючими справами, секретарями суду та адміністрації, інспекторами з обліку та розподілу житлової площі у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту.

your4За підготовку молодших спеціалістів з права  відповідає  циклова комісія юридичних дисциплін, яка  здійснює навчання за  програмами дисциплін фундаментальної, професійної і практичної підготовки.

Залучені і інші циклові комісії суспільних, економічних, філологічних дисциплін, іноземних мов, інформатики і діловодства, фізичного виховання.

Підготовку за спеціальністю «молодший спеціаліст» здійснюють 15 педагогічних працівників, з них 13 - штатних. Науковий  ступінь кандидата має 1 викладач, 6 - вищу кваліфікаційну категорію.

your5Навчальний процес за спеціальністю «Правознавство» та «Діловодство»  здійснюється за програмами циклів  природничо-наукової та практичної підготовки. Крім цього, набуті  знання і навички адаптовуються до реальних умов  роботи в галузі юриспруденції через чітко налагоджену систему практичної підготовки, яка складається з двох блоків.

Викладачі спільно із студентами  працюють над проблемами в галузях конституційного, трудового, цивільного і сімейного права. Результати досліджень відображені в наукових доповідях та курсових роботах студентів.

Навчально-методична база відділення відповідає вимогам  навчального плану. До неї входять 8 спеціалізованих за фаховими  дисциплінами кабінетів, лекційна зала на 90 місць та навчальний центр із практичної підготовки. Відділення повністю забезпечене підручниками  та посібниками із спеціальних дисциплін, додатковою літературою, фаховими періодичними виданнями.

Реалізуючи закон України « Про освіту», упроваджуючи систему ступеневої підготовки фахівців за наскрізними планами  і програмами зі спеціальності «Правознавство», юридичне відділення коледжу співпрацює з Львівським національним університетом ім. Івана Франка, Чернівецьким національним університетом ім. Юрія Федьковича, Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника. У рамках  укладених угод близько 75 відсотків випускників продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації для здобуття вищої освіти  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

your6

З 1999 до 2015рр. юридичне відділення  дало путівку в життя більше 1000 молодшим спеціалістам.

На різних етапах становлення юридичного відділення, зміцнення матеріальної бази, завідувачами відділення були: Дребот Світлана Дмитрівна /нині заступник директора з навчально-методичної роботи/, Мельничук Ірина Михайлівна /викладач-методист/, Гуцуляк Василь Іванович /з 2000 року по 2014/, Купчак Наталія Михайлівна /2014-2015 рр./ На даний час виконуючим обов’язки завідувача юридичним відділенням є Глинчак Людмила Михайлівна.

До викладання на спеціальності “Правознавство” запрошувалися провідні юристи району, а саме: Гураш Михайло Васильович /голова районного суду/, Безбородько Віра Андріївна /суддя Надвірнянського районного суду/, Гандзюк Володимир Павлович /суддя Івано-Франківського апеляційного суду/, Гураш Марія Василівна /заступник начальника районного управління юстиції/, Тріфонов Борис Миколайович та багато інших практикуючих юристів.

Аналізуючи працевлаштування випускників спеціальності «Правознавство», більш як 75% продовжують навчання за фахом у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації. Випускники коледжу працюють у різних галузях народного господарства, на підприємствах, в організаціях, установах м. Надвірна та районних центрах Івано-Франківської області, зокрема, НГВУ «Надвірнанафтогаз», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», управлінні соціального захисту населення, управлінні Пенсійного фонду, районній прокуратурі, районному відділі УМВС, державній виконавчій службі, Службі Безпеки України.

Гордістю відділення є:

  • Бойченюк Іван Васильович – колишній працівник юридичного департаменту Адміністрації Президента України.
  • Краснощок Володимир Леонідович – колишній прокурор Коломийського району.
  • Козубаль Юрій Юрійович – співробітник УСБУ в Івано-Франківській області.
  • Жигалюк Іван Васильович – начальник відділення Державної виконавчої служби Надвірнянського районного управління юстиції.
  • Шушкевич (Лутанюк) Світлана Михайлівна – державний нотаріус Надвірнянського нотаріального округу.
  • Михайлина Юрій Богданович – начальник юридичного відділу Надвірнянської РДА.
  •  Глинчак /Янушевська/ Людмила Михайлівна –  викладач коледжу.
  •  Крицький Андрій Васильович – колишній селищний голова, перший заступник голови Надвірнянської РДА, викладач коледжу.
  • Пинчук Дмитро Ярославович – завідувач канцелярією Надвірнянського районного суду.

На відділенні проводяться тижні юридичних дисциплін, під час яких проходять науково-практичні конференції, зустрічі з провідними спеціалістами-юристами, виставки студентських робіт, вікторини, конкурси.

З 2003 року на базі юридичного відділення Надвірнянського коледжу  створена Юридична клініка з надання юридичних послуг для малозабезпечених верств населення, де до практичної діяльності залучаються як викладачі, так і студенти. Клініка спеціалізується на наданні консультацій з укладення та виконання цивільно-правових угод, представництво прав і законних інтересів громадян у державних органах та органах місцевого самоврядування. 

 

Дорожньо-експлуатаційне відділення

Історія створення відділення датована 1984 роком, все розпочинається з відкриттяспеціальності «Експлуатація автомобільного транспорту». За цей період підготовленоблизько 720 молодших спеціалістів.

2011 р. автомобільне відділення поділене на два відділення: автомеханічне та дорожньо-експлуатаційне. Сьогодні тут здійснюється підготовка за двома спеціальностями: «Організація перевезень і управління на автотранспорті» та «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів».

Детальніше: Дорожньо-експлуатаційне відділення

Автомеханічне відділення

Автомеханічне відділення

Автомеханічне ( до 2011 року автомобільне) відділення функціонує з 1966 року. Від початку створення і до сьогодення воно було і залишається  візитною карткою Надвірнянського коледжу НТУ.

Автомеханічне відділення готує фахівців за спеціальностями:

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

5.15070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

Детальніше: Автомеханічне відділення

Навчально-методичний центр загально-освітньої підготовки

  У 2002 році до  структури коледжу ввійшло відділення загальноосвітньої підготовки, яке протягом 10 років успішно вирішувало питання організації навчально-виховного процесу на першому курсі та адаптації студентів нового набору до нових умов навчання.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ