Додатки до правил прийому

Додатки до правил прийому

Додаток 1 - Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом, ліцензовані обсяги та терміни навчання
Додаток 2 - Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (за скороченим) або другий курс (з нормативним) терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули ОКР кваліфікованого робітника, для здобуття ОКР молодшого спеціаліста
Додаток 3 - Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу на навчання у 2017 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліс
Додаток 4 - Перелік конкурсних предметів
Додаток 5 - Перелік спеціальностей, для вступу за якими зараховується також додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів
Додаток 6 - Таблиця для визначення додаткового бала за успішне закінчення підготовчих курсів
Додаток 7 - Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту
Додаток 8 - Таблиця відповідності середнього бала диплома ОКР "кваліфікованого робітника"

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ