Циклова комісія організації перевезень та управління на автомобільному транспорті

цкорг

 

Діяльність

 Циклова комісія здійснює професійно-практичну підготовку фахівців з спеціальності „Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”.
Для формування професійних занять та навиків майбутніх фахівців вивчаються: будова, робота, технічне обслуговування й використання автомобілів різного призначення, властивості витратних автомобільних матеріалів, умови руху автомобільних транспортних засобів, організаційні умови перевезень різнотипних вантажів, основи роботи підприємств, програмне забезпечення управління перевезеннями.
Більшість членів комісії мають педагогічний стаж понад 20 років і є спеціалістами вищої категорії. За останні кілька років циклова комісія істотно омолодила свій викладацький склад. Молоді кадри працюють під керівництвом досвідчених викладачів.
Для забезпечення підготовки молодших спеціалістів циклова комісія використовує сучасну матеріально-технічну базу: навчальні кабінети "Вантажні перевезення", "Пасажирські перевезення", "Правила дорожнього руху", "Економіка підприємства", "Організація і планування діяльності підприємств", центр навчальної практики .
Циклова комісія має тісні зв'язки з спорідненими кафедрами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації України – Києва, Львова та Івано-Франківська.
Випускники спеціальності „Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті” можуть успішно працювати операторами-диспетчерами на спільних підприємствах, які здійснюють міжнародні перевезення, фахівцями з організації митного контролю на транспорті, диспетчерами на вантажних та пасажирських підприємствах різних форм власності, а також працівниками ДАІ та МРЕВ.

Склад комісії

Сьогодні в цикловій комісії працює висококваліфікований педагогічний колектив.

IMAGE0286 Нагорний Ростислав Васильович працює з 1979 року, спеціаліст вищої категорії, Заслужений працівник освіти, Почесний автотранспортник України, викладає дисципліну «Автоперевезення».
IMAGE0285 Олійник Ярослав Микитович працює з 1985 року, спеціаліст, викладає дисципліну «Навчальна практика з автомобільних вантажних перевезень».
IMAGE0288 Кіселюк Василь Васильович працює з 1992 року, спеціаліст І категорії, викладає дисципліну «Організація дорожнього руху».
IMAGE0284 Лавринович Богдан Іванович працює з 2006 року, спеціаліст, викладає дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень», «Навчальна практика з автомобільних вантажних перевезень».
Кундис Кундис Анатолій Юрійович працює з 2010 року, з 2011 завідувач дорожньо-експлуатаційним відділенням. Викладає дисципліни «Загальний курс транспорту», «Правила Дорожнього руху».
IMAGE0278 Лозинський Ігор Миколайович працює з 2012 року, спеціаліст, викладає дисципліни «Організація автомобільних пасажирських перевезень», «Організація міжнародних автомобільних перевезень», «Навчальна практика з автомобільних пасажирських перевезень».
IMAGE0277 Гереджук Олександр Миколайович працює з 2013, спеціаліст, викладає дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень», «Транспортно-експедиційна робота», «Навчальна практика з автомобільних вантажних перевезень», «Транспортна географія».
IMAGE0287 Корчук Мар’яна Петрівна працює з 2013 року, спеціаліст, викладає дисципліни «Організація автомобільних вантажних перевезень», «Навчальна практика з автомобільних вантажних перевезень».


В умовах ринкової економіки запорукою успішного розвитку підприємства є ефективне управління складовими його діяльності, зокрема – транспортним забезпеченням, що зумовлює попит на фахівців з організаційно-управлінської діяльності, пов’язаної з перевезеннями вантажів і пасажирів, виконанням транспортно-експедиційних послуг.
Першочерговим завданням, над яким працює циклова комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості.
Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на вдосконалення матеріально-технічної та методичної бази, які забезпечують якісне викладання дисциплін із використанням активних методів навчання, а також розвитку наукових і творчих інтересів студентів.
У процесі виконання поставлених завдань циклова комісія чітко визначила основні напрямки своєї роботи за останні роки. Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті», а саме:
- забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін;
- розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих навчальних програм з дисциплін, планів роботи навчальних кабінетів, гурткової роботи;
- розробка, обговорення та схвалення навчально-методичного забезпечення дисциплін;
- своєчасне внесення змін і доповнень до навчально-методичного забезпечення дисциплін;
- вивчення та поширення досвіду роботи досвідчених викладачів-методистів, надання допомоги молодим викладачам у набутті педагогічної майстерності;
- підготовка, розгляд й схвалення матеріалів для проведення заліків, семестрових екзаменів та іншої документації для контролю знань студентів;
- контроль та аналіз знань і вмінь, дотримання критеріїв об’єктивної їх оцінки;
- керівництво науково-дослідницькою роботою студентів;
- організація самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо;
- організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами;
- проведення профорієнтаційної роботи;
- організація підвищення кваліфікації викладачів;
- участь викладачів у професійних конкурсах.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ