Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

Комісія природничо-наукових дисциплін

ЦКПМД

       Уся науково-методична робота циклової комісії проводиться з метою активізації творчої  професійної  діяльності  викладачів- членів циклової комісії,   стимулювання   їх   цілеспрямованого безперервного підвищення рівня  професійної  компетентності,  росту  професійної майстерності,  розвитку творчої ініціативи,  підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, безперервної   фахової   та   загальної  освіти,  якісної  роботи, підвищення відповідальності за результати  навчання  і  виховання.

   Стиль викладання, праця викладача дуже впливає на мотивацію студентів.  В якості методик заохочення до навчання в комісії пропагується впровадження модульних та інформаційних технологій навчання: «робота в малих (мікро) групах»(МГ), «імітаційне навчання»(ІН),  «мозковий штурм», «кола Вена», взаємоперевірка самостійних робіт студентів(СРС), комп'ютерні технології(ІТ), індивідуальне самонавчання(ІСН).

   В процесі викладання дисциплін природничо-наукового циклу питання забезпечення якості знань є предметом постійної уваги циклової комісії. На засіданнях циклової комісії одним з питань ставиться таке, що пов’язано з цією проблемою. Це аналіз проведення атестацій (тематичних, блочних, модульних тощо),  контроль якості викладання дисциплін, аналіз дотримання графіків взаємо - відвідування занять викладачами комісії, актуальність добору тематики та перспектив застосування методичних розробок, підвищення кваліфікації викладачів-членів циклової комісії, робота з електронними носіями інформації, Інтернет – ресурсом, використання модульних технологій навчання  і  т. ін..

В роботі комісії встановилася добра традиція проведення тематичних тижнів, декад з висвітленням ролі циклової комісії у розв’язку освітянських проблем усього навчального закладу. Це, насамперед, профорієнтаційна робота, підвищення якості знань і умінь з дисциплін комісії, здійснення та поширення контактів: викладач – студент, зовнішньо-інтеграційна політика, зв’язки з ВНЗ.

Для викладання комісія має наступну аудиторну базу:

-         лабораторія електротехніки та електроніки;

-         лабораторія автомобільних експлуатаційних матеріалів;

-         кабінет електротехніки та електроніки;

-         кабінет креслення;

-         кабінет технічної механіки;

-         кабінет інженерної (комп’ютерної) графіки;

-          кабінет матеріалознавства та конструкційних матеріалів;

-         кабінет охорони праці.

          В склад комісії входять поряд з досвідченими викладачами молоді енергійні спеціалісти:

ківшан Ківшан Наталія Василівна
Голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін.
У 2001році закінчила Івано-франківський національний університет нафти і газу.
Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».
Працювала у Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі викладачем електротехнічних дисциплін.
У коледжі працює з 2010року.
Викладає дисципліни : «Електротехніка та електроніка», «Теоретичні основи електротехніки», «Метрологія та вимірювальна техніка», «Вступ до спеціальності».
 скрипник Скрипник Василь Степанович
У 1986 році з відзнакою закінчив Львівський політехнічний інститут.
Спеціальність : « Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій».
Доцент, кандидат технічних наук, заступник директора з навчальної роботи, викладач – методист, спеціаліст вищої категорії.
У коледжі працює з 1993 року.
У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за темою «Система екологічного моніторингу та заходи стабілізації стану довкілля Надвірнянського нафтогазопромислового району» зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». У 2013 році присвоєно звання доцента кафедри безпеки життєдіяльності.
Автор понад 25 наукових та навчально-методичних праць. За активну науково-педагогічну і громадську діяльність неодноразово нагороджувався грамотами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Надвірнянської районної адміністрації.
Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Екологія».
 кашуба Кашуба Микола Васильович
У 2002 році закінчив Надвірнянський коледж НТУ за спеціальністю «Обслуговування і ремонт автомобілів і двигунів».
У 2006 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Спеціальність: “Автомобілі і автомобільне господарство”.
Спеціаліст другої категорії, кандидат технічних наук.
У коледжі працює з 2006 року.
Викладає дисципліни: «Технічна механіка», «Інженерна графіка», «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
 буній  Буній Олег Михайлович
У 1981 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут.
Спеціальність: «Лісоінженерна справа».
Спеціаліст вищої категорії.
Працює у коледжі з 2000 року.
Має виробничий стаж, працював з 1986 року до 2000 року у Івано-Франківській лісотехнічній школі.
Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Гідравліка» .
 бойко  Бойко Володимир Андрійович
Навчався в Одеському автошляховому технікумі до 1977року, а у 1986 році закінчив навчання в Одеському політехнічному інституті .
Спеціальність : «Автомобілі і автомобільне господарство».
У 2003 році закінчив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника .
Спеціальність: «Біологія».
Спеціаліст вищої категорії
Працював механіком, головним інженером в автотранспортних та в автошляхових підприємствах.
У коледжі працює з 2004 року.
Викладає дисципліни: «Технічна механіка», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Автомобільні експлуатаційні матеріали».
 паньків  Паньків Орест Юрійович
У 1982 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу.
Спеціальність: «Металорізальні верстати та інструменти»
Спеціаліст першої категорії.
Працював з 1986 року до 2000 року у Івано-Франківській лісотехнічній школі.
У коледжі працює з 2000року.
Викладає дисципліну «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство».
 клюфінський  Клюфінський Руслан Ярославович
У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу .
Спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство».
Спеціаліст магістр.
У коледжі працює з 2011року.
Викладає дисципліни : «Креслення», «Спеціалізований рухомий склад».
 ферштей  Ферштей Іван Любомирович
У 2014 році закінчив навчання у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.
Спеціальність: «Радіофізика і електроніка».
Спеціаліст магістр.
У коледжі працює з 2015 року.
Викладає дисципліни : «Схемотехніка», «Мікропроцесорна техніка», «Основи електроніки та мікроелектроніки»
 іванчук  Іванчук Андрій Миколайович
У 2008 році закінчив Надвірнянський коледж НТУ за спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
У 2012 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу .
Спеціальність: «Автомобілі та автомобільне господарство».
Спеціаліст.
У коледжі працює з 2012 року.
Викладає дисципліни : «Креслення», «Інженерна графіка».
 кізіштейн  Кіжіштейн Михайло Михайлович
У 2014 р закінчив Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу.
Спеціальність: «Електротехнічні системи електроспоживання».
Спеціаліст.
У коледжі працює з 2014 року.
Викладає дисципліни : « Електротехніка в будівництві», «Електроматеріалознавство», «Електричні машини та основи електроприводу».
 Мірецький Ігор Любомирович
У 1980 році закінчив Львівський лісотехнічний інститут.
Спеціальність : «Лісотехнічна справа».
У 1984 році закінчив аспірантуру.
Спеціаліст вищої категорії.
Працював з 1988 року до 2000 року у Івано-Франківської лісотехнічної школі.
У коледжі працює з 2000 року.
Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі».

 

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ