Циклова комісія будівництва доріг

image001
Циклова комісія здійснює професійно – практичну підготовку фахівців зі спеціальності 5.06010109 “Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів”
Циклова комісія працює над проблемою оптимізації використання сучасних освітніх технологій при вивченні дисциплін. Викладачі комісії ефективно використовують інтерактивні методи навчання, різні форми організації самостійної роботи студентів. Для цього підготовлено ряд тематичних мультимедійних презентацій, навчальних відеофільмів та фрагментів, методичних посібників для самостійного опрацювання. Розширюється використання комп’ютерних програм для проведення лабораторних і практичних занять.
Традиційним для коледжу є щорічне проведення тижня циклової комісії, під час якого студентів залучають до участі у спортивних змаганнях, олімпіадах, конкурсі найкращий плакат, проводяться різні ігрові змагання зокрема гра «Перфектний дорожник». 
Циклова комісія має в розпорядженні кабінети: "Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів", "Штучних споруд" “Геології”, лабораторії «Геодезії» та «Дорожньо-будівельних матеріалів».
Діяльність циклової комісії направлена на методичне забезпечення навчального процесу, покращення якості підготовки молодших спеціалістів, виконання навчальних програм, вироблення єдиних норм і вимог в оцінці знань та навичок студентів, вдосконалення методичної майстерності, систематичне поповнення професійних, психолого-педагогічних знань та навичок викладачів комісії. В планах роботи циклової комісії передбачено вивчення та узагальнення передового досвіду навчально-виховної роботи, розробка і рецензування діючих навчально-методичних посібників, сприяння оновленню науково-методичної літератури і довідників зі спеціальності, розробка рекомендацій щодо організації самостійної роботи студентів .
Випускники спеціальності „Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів” можуть бути залучені до роботи в галузі будівництва автострад, доріг, вулиць, злітно-посадкових смуг на аеродромах. Фахівець здатний виконувати професійну роботу  техніка-доглядача, техніка-лаборанта, техніка – проектувальника.
В сучасних умовах важливою складовою підготовки конкурентоспроможного фахівця є практична підготовка студентів та адаптація до умов роботи на підприємстві. За період навчання студенти проходять навчальні практики на базі Надвірнянського коледжу, навчальну геодезичну практику, навчальну геологічну практику, розмічувальні роботи, технологічну практику.
Циклова комісія «Будівництва автомобільних доріг і аеродромів»  займається підготовкою молодших спеціалістів за спеціальністю  5.06010109 “Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів”, освітньо кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”.
Стрімкий розвиток світової економіки і процеси глобалізації вимагають від кожної країни швидкого і ефективного впровадження наукових досягнень в практику. Сучасний стан дорожньої галузі України вимагає негайного освоєння, перевірки ефективності і найбільш раціонального застосування нових конструкцій і технологій при відновленні і розвитку мережі автомобільних доріг.
Темпи і пропорції розвитку транспортної системи країни, у тому числі автомобільного транспорту,  зокрема, розвитку мережі автомобільних доріг, визначаються державними та місцевими програмами і мають задовольнити потреби народного господарства й населення у вантажних та пасажирських перевезеннях.
Нові часи висувають нові проблеми і вимагають нових наукових розробок. Сьогодні концепція проектування і будівництва автомобільних доріг містить такі основні напрями: міцність і сталість дорожніх конструкцій, автоматизація проектування і будівництва, економічна ефективність капіталовкладень, сучасність технологічних процесів будівництва, безпека руху на автомобільних дорогах, охорона навколишнього середовища.
Циклова комісія «Будівництва автомобільних доріг і аеродромів» була створена 1 вересня 2014 року з метою вдосконалення якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного та практичного циклу спеціальності 5.06010109 “Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів”
Склад циклової комісії:
image003
Ґедзь Олег Петрович
Посада: голова циклової комісії
Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», 1974
Спеціальність: Автомобільні дороги
Науковий ступінь:
Дисципліни, які викладає: Будівництво автомобільних доріг та аеродромів, ремонт і експлуатація мостів, щтучні споруди
Стаж роботи:38 років, у коледжі з 2013року.
image005
Голейко Ольга Василівна
Посада: викладач
Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1982 рік
Спеціальність: Автомобільні шляхи
Дисципліни, які викладає: виробничі підприємства, дорожньо-будівельні матеріали
Стаж роботи: 30років,  у коледжі з 2004 року
image012
Смик Володимир Богданович
Посада: викладач
Освіта: Національний університет «Львівська політехніка», 2010 рік
Спеціальність: Автомобільні дороги та аеродроми
Дисципліни, які викладає: Вишукування та проектування автомобільних доріг та аеродромів
Стаж роботи: у коледжі з 2010 року
image007
Новосад Роксолана Михайлівна
Посада: викладач 
Освіта: Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2004 рік
Спеціальність: Геологія нафти і газу
Освіта:Національний університет  «Львівська політехніка» 2016 р.
Спеціальність:"Автомобільні дороги та аеродроми"
Дисципліни, які викладає: геологія
Стаж роботи: у коледжі з 2012 року
image009
Кузьмич Мар’яна Василівна
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011
Спеціальність: Геодезія
Освіта:Національний університет  «Львівська політехніка» 2016 р.
 Спеціальність:"Автомобільні дороги та аеродроми"
 Дисципліни, які викладає: геодезія
Стаж роботи: у коледжі з 2012року
image011
Киричук Михайло Васильович
Посада: викладач
Освіта: Луцький Національний технічний університет, 2014рік
Спеціальність: Автомобільні дороги і аеродроми
Дисципліни, які викладає: дорожні машини, автомобілі і трактори, штучні споруди, статика споруд, ремонт і експлуатація мостів
Стаж роботи: у коледжі з 2014 року
image013
Пенгрин Андрій Романович
Посада:  старший лаборант
Освіта: Національний транспортний університет, 2015рік
Спеціальність: Будівництво автомобільних доріг  та аеродромів
Дисципліни, які викладає:дорожньо-будівельні матеріали, стандартизація
Стаж роботи: у коледжі з 2015року

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ