Економічне відділення

 Пройшовши різні етапи історичного розвитку, 1966 р. Івано-Франківський індустріальний технікум перейменовується в Івано-Франківський автомобільно-шляховий, де на денному відділенні проводиться підготовка фахівців за спеціальністю "Бухгалтерський облік". В 1967 р. відкривається спеціальність "Планування на автотранспорті", яка також входить до денного відділення.

 

         У зв'язку з поділом Міністерств автотранспорту і шосейних доріг УРСР,  автошляховий технікум перейменовується на Івано-Франківський автотранспортний, на базі якого з вересня 1974 р. названі спеціальності об’єднуються. Формується економічне відділення.

         В 1999 р. в результаті об’єднання Івано-Франківського автотранспортного технікуму і лісотехнічної школи створюється Надвірнянський коледж, до складу якого входять економічне, автомобільне і юридичне відділення. В цьому ж році відділення доповнюється новою спеціальністю "Фінанси" (яка в 2007 р. перейменовується в спеціальність "Фінанси і кредит") , а в 2001 р. – спеціальністю "Економіка підприємства" і в такому складі функціонує до сьогоднішнього дня.

         Сьогодні 280 студентів відділення здобувають кваліфікацію відповідно до вибраного ними фахового спрямування.

         На економічному відділенні коледжу працюють викладачі з великим стажем педагогічної роботи та високим науково-теоретичним рівнем підготовки.

         До навчального процесу залучаються також спеціалісти-практики, працівники аудиторської служби, податкової інспекції, банків, казначейства, а також представники професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, з якими коледж має укладені угоди про співпрацю.

         Викладачі відділення ведуть наукову діяльність у напрямку економічних досліджень, троє з них працюють над кандидатськими дисертаціями.

         За останні роки розширилась навчально-матеріальна база відділення. Проведена значна робота щодо обладнання нових та переобладнання існуючих кабінетів, повністю оновлено комп’ютерну базу. З метою максимального наближення практичної підготовки до реальних умов діяльності підприємства в ринковій економіці створено навчальний центр практичної підготовки, де студенти мають нагоду закріплювати свої теоретичні знання практичними навиками роботи спеціаліста-бухгалтера, фінансиста та економіста.

         Технологічна практика студентів проводиться на сучасних підприємствах різних форм власності, організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я,  культури, торгівлі і державного управління.

         На економічному відділенні систематично проводяться тижні економічних, обліково-фінансових дисциплін, на яких проходять науково-практичні конференції, зустрічі з провідними спеціалістами, виставки студентських робіт, конкурси професійного спрямування.

         Педагогічний колектив економічного відділення постійно працює над підвищенням фахового рівня підготовки молодших спеціалістів, допомагає молодому поколінню набути професійного досвіду, сформувати в студентів риси моральної, трудової, економічної культури.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ