Автомеханічне відділення

Автомеханічне відділення

Автомеханічне ( до 2011 року автомобільне) відділення функціонує з 1966 року. Від початку створення і до сьогодення воно було і залишається  візитною карткою Надвірнянського коледжу НТУ.

Автомеханічне відділення готує фахівців за спеціальностями:

5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

5.15070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»

 

         Випускники коледжу, які отримали диплом молодшого спеціаліста можуть продовжувати навчання за відповідним напрямом підготовки на ІІІ курсі ВНЗ ІІІ-ІУ  рівня акредитації: Львівського аграрного університету, НУ  «Львівська політехніка».

  DSC09633З 2006 року очолює відділення Грищенко Людмила Кузьмівна, викладач вищої категорії, стаж педагогічної роботи 24 роки. Спеціальна підготовка студентів забезпечується висококваліфікованими фахівцями циклових комісій: автотехнічних дисциплін (голова циклової комісії  Рябцун С.О.) та природничо-наукових дисциплін (голова циклової комісії Ківшан Н.В.) На відділенні працює висококваліфікований педагогічний колектив, у якому   більшість – викладачі вищої категорії та викладачі методисти.

У процесі навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з математики, креслення, електротехніки, технічної механіки, будови автомобілів і тракторів, основ електроніки та мікроелектроніки з використанням обчислювальної техніки, інженерної графіки.

Необхідна спеціальна підготовка забезпечується вивченням дисциплін:, «Електроустаткування автомобілів і тракторів»,  «Технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів», «Мікропроцесорна техніка», «Метрологія та вимірювальна техніка»

Автомеханічне відділення має свій навчальний корпус з добре оснащеним аудиторним фондом, лабораторними приміщеннями, необхідними навчальними слюсарною, верстатною, демонтажно-монтажною та електромонтажною майстернями, автодромом, стоянкою та профілакторієм для технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Викладацький та лаборантський склад автомеханічного відділення багато працює  над модернізацією матеріально-технічної бази відділення. За останні роки введено в експлуатацію та придбано  обладнання для лабораторій: автомобільних експлуатаційних матеріалів, технічної  експлуатації, технології ремонту автомобілів та електрообладнання автомобілів, де  студенти мають можливість оволодівати практичними навиками обслуговування та ремонту електроустаткування автомобілів і тракторів. Навчальні кабінети відділення оснащено  сучасним обладнанням (макетами, стендами, мультимедійними проекторами та комп’юторами), що дає можливість студентам навчатись за новітніми технологіями навчання.

У процесі навчання студенти проходять практику на підприємствах автомобільного транспорту, станціях технічного обслуговування, опановують навики роботи на сучасному технологічному та діагностичному обладнанні. Майбутні фахівці мають можливість отримати навики керування автомобілем і одержати посвідчення водія категорії «В», «С», робітничу професію слюсаря з ремонту автомобілів, слюсаря-електрика,  при бажанні - робітничі професії автокранівника та газоелектрозварювальника. Студенти відділення приймають активну участь в роботі гуртків технічної творчості, та беруть участь у різних виставках технічної творчості.

На відділенні функціонує мала педагогічна рада, яка вирішує важливі питання організації навчально-виховного процесу.

Велика увага приділяється роботі з органами студентського самоврядування, функціонує студентська рада. Активна студентська молодь бере участь у навчально-виховному процесі та громадському житті відділення, у роботі малої педагогічної ради та ради правової пропаганди і профілактики правопорушень, а також займається спортом та художньою самодіяльністю.

За період свого функціонування на відділенні підготовлено більше 4000 кваліфікованих фахівців, які успішно працюють у транспортних, сервісних, ремонтних підприємствах та в організаціях автотранспортного комплексу різних форм власності, у фірмових центрах автомобільних компаній, на підприємствах, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспортними засобами і запасними частинами до них.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ