Циклова комісія фізичного виховання і захисту вітчизни

Циклова комісія фізичного виховання і захисту вітчизни
1 
"У здоровому тілі - здоровий дух"
Добре, міцне здоров’я – головна умова повноцінного життя. Здоров’я допомагає нам реалізовувати свої плани, успішно вирішувати життєві завдання і долати труднощі. В умовах розбудови українського суспільства значну роль відіграє фізична культура, яка є невід’ємною складовою частиною загальнолюдської культури, одним із визначальних факторів національного прогресу та здоров’я нації.
Погіршення здоров’я дітей є не лише медичною, а й серйозною педагогічною проблемою. Хто може навчити кожну дитину обрати стиль життя, що сприятиме збереженню і зміцненню здоров’я? Насамперед – сім’я, батьки, а потім навчальний заклад, де навчається дитина, вчителі та викладачі. Звичайно, є предмети, з яких студент здобуває базові знання про здоровий спосіб життя. Але, на жаль, навчання мало сприяє вибору здорової поведінки. Завдання викладача фізичної культури і виховання – стати організатором і координатором такої спільної діяльності студентів, педагогів, медиків, батьків, яка б допомагала кожному студенту усвідомлювати здоров’я як самоцінність, обирати здоровий спосіб життя.
Мета діяльності циклової комісії фізичного виховання та Захисту Вітчизни полягає у вихованні всебічно розвинених молодих спеціалістів, збереженні і зміцненні їхнього здоров’я, фізичної підготовки.
Безпосередньо, на кого покладено таке відповідальне завдання як збереження та зміцнення здоров’я дитини, звичайно, на вчителів та викладачів фізичної культури та виховання. Тому, циклова комісія фізичного виховання та Захисту Вітчизни намагається максимально вирішити та реалізувати всі завдання, які перед нею ставляться, а саме :
 • виховання та вдосконалення моральних, вольових і фізичних якостей : швидкості, сили, витривалості, гнучкості та спритності;
 • виховання у студентів постійного інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою та спортом;
 • пропаганда та прищеплення навиків здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок;
 • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури та спорту;
 • формування мотиваційних засад та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя;
 • формування організаторських навичок;
 • підготовка до служби у лавах Збройних сил України.
Методичними проблемами циклової комісії фізичного виховання та Захисту Вітчизни є :
 • пошук та використання інноваційних та інтерактивних методів навчання;
 • вдосконалення проведення занять з фізичного виховання інтегральним методом;
 • використання принципу диференційованості та індивідуальності при дозуванні навантажень;
 • активізація пізнавальної діяльності на заняттях з фізичного виховання;
 • організація самостійної роботи студентів в позаурочний час.
 • 2
Робота у цикловій комісії представлена, здебільшого, у  таких основних напрямах : навчально – методична, спортивно – масова та фізкультурно – оздоровча. В коледжі охоплено до систематичних занять фізичною культурою і спортом близько 60% (600 студентів). Спортивно – масова робота представлена 11 спортивними секціями та 2 спортивними гуртками(«Атлетизм» та «Туризм»). Щорічно проводиться коледжівська спартакіада з 8 видів спорту, де студенти нагороджуються перехідним кубком та грамотами.
Студенти коледжу успішно виступають у обласній спартакіаді з видів спорту серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Івано – Франківської області, де неодноразово були переможцями в загальному заліку.
Протягом останніх 10 років циклова комісія виступає в обласному огляді - конкурсі «На кращий стан фізичного виховання та спорту у ВНЗ області», де всі роки були призерами(2 місце). У 2009 – 2010 та 2014 – 2015  навчальному році циклова комісія була удостоєна Почесним Кубком за зайняте 2 місце у Всеукраїнському огляді – конкурсі «На кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах України», де головною метою є піднесення ролі фізичного виховання та спорту, пропагування засад здорового способу життя серед студентської молоді, сприяння самореалізації особистості студентів та підготовки до майбутньої успішної професійної діяльності.
Із 2008 року при Надвірнянському коледжі НТУ діє студентський спортивний клуб «Автомобіліст», де головою є керівник фізичного виховання коледжу Пинчук Богдан Іванович, основним завданням якого є проведення оздоровчих заходів для студентів та підтримка належного рівня фізичної культури і спорту у коледжі
З нового 2012- 2013 навчального року при Надвірнянському коледжі НТУ діє Туристичний клуб, де керівником є досвідчений турист та краєзнавець Гринішак Володимир Юрійович.
3
Чудовими краєвидами милуються студенти Надвірнянського коледжу НТУ – члени Туристичного клубу.
 
Склад  циклової комісії фізичного виховання та Захисту Вітчизни
цурак
Цурак Ігор Васильович
Голова циклової комісії
У 2008 році закінчив Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Викладач фізичного виховання». Викладач ІІ категорії. Педагогічний стаж роботи 8 років.  З 2012 року є головою циклової комісії з фізичного виховання і Захисту Вітчизни. Є тренером – викладачем з футболу, де команда є неодноразовим призером обласної спартакіади серед ВНЗ І-ІІ р.а.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вивчення рівня фізичного здоров’я студентів Надвірнянського коледжу НТУ»
 пинчук Пинчук Богдан Іванович
Керівник фізичного виховання
У 1986 році закінчив Львівський державний інститут фізичної культури та спорту за спеціальністю «Фізичне виховання і олімпійський спорт. Тренер - викладач». З 2004 року є  керівником кафедри фізичного виховання. Викладач вищої категорії. Наданий час є тренером – викладачем з футболу(дівчата), де команда є неодноразовим переможцем та призером Всеукраїнських та обласних змагань з футболу та фут залу.
Педагогічний стаж:35 років, в Надвірнянському коледжі з 2004 року.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вдосконалення критерій оцінювання за модульно – рейтинговою системою».
 микитин
Микитин Анатолій Іванович
Посада: викладач
Освіта:Луцький педагогічний інститут, 1992.
Спеціальність: «Фізичне виховання та допризовна підготовка»
Кваліфікаційна категорія:викладач вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура, Фізичне виховання»
Спортивна робота: Тренер-викладач з настільного тенісу.
Педагогічний стаж: 25 років, в Надвірнянському коледжі з 1991р.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вдосконалення методичного забезпечення у спортивній секції з настільного тенісу»
 дячук Дячук Вікторія Володимирівна
Посада: викладач
Освіта:Львівський державний інститут фізичної культури і спорту, 1990 р.
Спеціальність: «Фізичне виховання та олімпійський спорт»
Кваліфікаційна категорія:викладач вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура, Фізичне виховання»
Спортивна робота: Тренер-викладач з баскетболу.
Педагогічний стаж:24 роки, в Надвірнянському коледжі з 2001 року.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вдосконалення форм і методів індивідуальної роботи зі студентами у спортивній секції з баскетболу»
 гекманюк
Гекманюк Василь Іванович
Посада: викладач
Освіта:Львівський державний інститут фізичної  культури, 2004 р.
Спеціальність: «Фізичне виховання та олімпійський спорт»
Кваліфікаційна категорія:викладач вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура, Фізичне виховання»
Спортивна робота: Тренер-викладач з волейболу.
Педагогічний стаж:12 років, в Надвірнянському коледжі з 2004 року.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вдосконалення диференційованого та індивідуального підходу при дозуванні навантажень»
попович
Попович Віктор Михайлович
Посада: викладач
Освіта:Львівський державний інститут фізичної  культури, 2004 р.
Спеціальність: «Фізичне виховання та олімпійський спорт»
Кваліфікаційна категорія:викладач І категорії.
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура,   Фізичне виховання»
Спортивна робота: Тренер-викладач з волейболу.
Педагогічний стаж:12 років, в Надвірнянському коледжі з 2004 року.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Збільшення рухової активності студентів в позаурочний час».
климович Климович Алла Степанівна
Посада: викладач
Освіта:Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2002 року.
Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти»
Кваліфікаційна категорія: викладач ІІ категорії.
Дисципліни, які викладає: «Фізична культура,   Фізичне  виховання»
Спортивні досягнення: МСМК з боротьби самбо, МС СРСР з  боротьби  дзюдо. Дворазова чемпіонка Світу та Європи з боротьби самбо.
Педагогічний стаж:7 років, в Надвірнянському коледжі з 2009  року.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вдосконалення форм і методів самостійної роботи зі студентами в позаурочний час».
 цьомко
Цьомко Ігор Ярославович
Посада: викладач
Освіта:Харківська державна академія фізичної  культури, 2010 р.
Спеціальність: «Олімпійський спорт та  професійний спорт»
Кваліфікаційна категорія:викладач ІІ категорії.
Дисципліни, які викладає: «Фізична  культура, Фізичне виховання»
Спортивна робота: Тренер-викладач з легкої атлетики. КМС з лижних перегонів.
Педагогічний стаж:6 років, в Надвірнянському коледжі з 2012 року.
Методична проблема, над якою працює викладач: «Вдосконалення проведення занять з легкої атлетики».
сушириба
Сушириба Геннадій Ярославович
Посада: викладач дисципліни «Захист Вітчизни»
Освіта:Сімферопольське вище військово – політичне училище,  1979 р.
Кваліфікаційна категорія: викладач - спеціаліст.
Дисципліни, які викладає: «Захист Вітчизни»
Діяльність: заступник командира роти, заступник командира батальйону, психолог бригади, начальник групи морально – психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної підготовки у ракетній бригаді м. Надвірна
Педагогічний стаж:3 роки, в Надвірнянському коледжі з 2014 року.
Звання: підполковник Збройних Сил України
мельник
Мельник Наталія Василівна
Посада: викладач, завідуюча медичним пунктом.
Освіта:Івано – Франківське медичне училище, 1980 р.
Спеціальність: «Фельдшер - акушер».
Кваліфікаційна категорія: викладач ІІ категорії.
Дисципліни, які викладає: «Медико – санітарна підготовка, медичне забезпечення».
Педагогічний стаж:15 років, в Надвірнянському коледжі з 2002  року.інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ