Економіка підприємства

5.03050401 «Економіка підприємства»

   Економіка підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: молодший спеціаліст з економіки підприємства

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти; 1 рік 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: денна

 

Економічна незалежність і суверенітет України вимагають сьогодні швидкого вирішення значних економічних, науково-технічних, виробничих і соціальних проблем. У світі сучасних та перспективних потреб нашої країни у кваліфікованих економістах коледж готує фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства».

Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рівня ерудиції та культури. Особливу увагу приділено освоєнню сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки та використанню їх для управління економічними процесами на підприємствах – планування і аналізу виробничо-господарської діяльності та розробки фінансових стратегій.

Молодший спеціаліст з економіки підприємства підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування. Він може працювати на первинній посаді економіста з планування на підприємствах, в організаціях та в установах будь-яких форм власності, а також на посадах, що їх заміщують молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових переліків галузевих та інших номенклатурних посад. 

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ