Циклова комісія автотехнічних дисциплін

IMG 7486 2

Циклова  комісія  автотехнічних дисциплін здійснює  підготовку  фахівців за спеціальностями 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  та 5.15070502 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів». З 2004 року очолює комісію викладач-методист Рябцун Сергій Олександрович.   

Фото я на стендРябцун Сергій Олександрович

Закінчив Київський автодорожний інститут у 1970 році за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство». З 1970 року працює в Надвірнянському коледжі викладачем дисциплін «Автомобілі» та «Автомобільні двигуни». Спеціаліст вищої  категорії. Викладач-методист. Координує  роботу циклової  комісії щодо організації проведення курсового та дипломного  проектування з спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  та «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»,  забезпечення  впровадження інноваційних технологій. Підготував 6 методичних  розробок, а також навчальний посібник «Експлуатаційні властивості автомобілів».

   Циклова  комісія  здійснює  свою  діяльність за такими  напрямками:

  1. вивчає, узагальнює  та пропагує  передовий  педагогічний  досвід;
  2. розробляє та затверджує навчальні,  робочі  навчальні  програми,  зміст та організаційні форми  навчального  процесу;
  3. запроваджує сучасні інтерактивні методи  викладання автотехнічних дисциплін  ;
  4. постійно  працює  над зміцненням та модернізацією матеріально-технічної бази автомеханічного  відділення тощо.

Циклова  комісія  веде  навчальний  процес на автомеханічному відділенні і є випусковою. Викладачі циклової  комісії беруть участь у підготовці фахівців за спеціальностями: 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»  та 5.15070502 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів».  За цикловою комісією закріплені наступні навчальні дисципліни:

 «Автомобілі» - викладач Іванчук Р. М.

 «Автомобільні двигуни» - викладач Рябцун С. О.

 «Технічна експлуатація автомобілів» - викладачі Станкевич В. В., Зеленчук М. П.

 «Електрообладнання автомобілів» - викладач Микулин І. В.

 «Основи технології ремонту автомобілів» - викладач Грицак Ю. М.

 «Технічне обслуговування електроустаткування автомобілів та тракторів» - викладач  Зеленчук М. П.

 «Двигуни автомобілів і тракторів» - викладач Рябцун С. О.

 «Будова і експлуатація автомобілів і тракторів» - викладач Свідрак Ю. М.

 «Електроустаткування автомобілів і тракторів» -  викладач Микулин І. В.

Циклова  комісія має сучасну  навчальну і лабораторну базу. Навчальний процес викладачі комісії проводять у 5 кабінетах і 4 лабораторіях, значна  частина обладнання кабінетів і лабораторій виготовлена викладачами комісії разом з студентами старших курсів. Всі навчальні кабінети обладнанні комп’ютерами, мультимедіа проекторами та Internet.

Циклова комісія  організовує і проводить курсове проектування з дисциплін«Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технології ремонту автомобілів» та «Будова і експлуатація автомобілів і тракторів».  Викладачі комісії є також керівниками дипломних проектів.  70…80 студентів щорічно.

За останні роки викладачами циклової  комісії підготовлено18 методичних  вказівок для студентів щодо вивчення дисциплін, також з курсового та дипломного проектування.

Велика увага викладачів циклової  комісії зосереджена на удосконаленню матеріально-технічної бази навчального  процесу. Тільки за останні 5 років викладачами і студентами виготовлено 58 макетів агрегатів, вузлів і систем автомобілів, з них 6 діючих, які успішно використовуються у навчальному процесі.

Практичну підготовку студенти проходять у лабораторіях і майстернях коледжу, а також на автотранспортних підприємствах і СТОА  Надвірнянського району і області.

Значний накопичений досвід навчально-методичної  роботи, високий технічний і педагогічний рівень колективу циклової  комісії є запорукою якісної підготовки фахівців.

Микулин Іван Васильович
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 1989
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: електрообладнання автомобілів, електроустаткування автомобілів і тракторів
Стаж роботи: 35 років, у коледжі з 1980 року
Активно впроваджує у навчальний процес сучасні технології навчання. Як керівник гуртка технічної творчості розробив та впровадив у навчальний процес діючий макет електрообладнання автомобіля WV Passat, діючий стенд мікропроцесорної системи управління двигуном AUDI A6, стенд для перевірки безконтактно-транзисторної системи запалювання та стенд для діагностики мікропроцесорної системи запалювання мікроавтобуса «Соболь».
 Іванчук Р.М. викладач автомобілів Іванчук Роман Миколайович
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2003
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: спеціаліст I категорії
Дисципліни, які викладає: автомобілі
Стаж роботи: 12 років, у коледжі з 2003 року
Активно займається впровадженням інтерактивних технологій навчання, використанням мультимедійних засобів при вивченні дисципліни «Автомобілі». Значну роботу проводить зі зміцнення матеріально-технічної бази кабінету «Автомобілі».
 Станкевич В.В. викладач технічної експлуатації автомобілів Станкевич Віталій Володимирович
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2008
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії
Дисципліни, які викладає: технічна експлуатація автомобілів
Стаж роботи: 7 років, у коледжі з 2008 року
Активно працює над модернізацією матеріально-технічної бази кабінету і лабораторії. Є автором ряду методичних розробок з курсового та дипломного проектування.
 Грицак Ю.М. викладач основ технології ремонту автомобілів  Грицак Юрій Миколайович
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2008
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії
Дисципліни, які викладає: основи технології ремонту автомобілів
Стаж роботи: 7 років, у коледжі з 2008 року
Активно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, значну увагу приділяє організації практичного навчання студентів.
 Scan0037  Зеленчук Микола Петрович
Посада: викладач
Освіта: університет «Львівська політехніка , 2014
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: викладач-спеціаліст
Дисципліни, які викладає: технічна експлуатація автомобілів, технічне обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів
Стаж роботи: 1 рік, у коледжі з 2014 року
 DSC 8511м2  Свідрак Юрій Миколайович
Посада: викладач
Освіта: Національний транспортний університет, 2014
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство
Кваліфікаційна категорія: викладач-спеціаліст
Дисципліни, які викладає: будова і експлуатація автомобілів і тракторів
Стаж роботи: 1 рік, у коледжі з 2015 року
 Scan0038  Демянчук Володимир Васильович
Посада: викладач
Освіта: Івано-Франківський національний університет нафти і газу, 2003
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: спеціаліст I категорії
Дисципліни, які викладає: діагностування технічного стану і обслуговування легкових автомобілів
Стаж роботи: 11 років, у коледжі з 2004 року
 Scan0036  Іванишак Ігор Михайлович
Посада: викладач
Освіта: університет «Львівська політехніка , 2012
Спеціальність: автомобілі і автомобільне господарство Кваліфікаційна категорія: спеціаліст II категорії
Дисципліни, які викладає: автомобілі
Стаж роботи: 9 років, у коледжі з 2006 року
У коледжі працює завідувачем лабораторій автомеханічного відділення, значну увагу приділяє модернізації матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій відділення.

 

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ