Навчально-методичний центр загально-освітньої підготовки

  У 2002 році до  структури коледжу ввійшло відділення загальноосвітньої підготовки, яке протягом 10 років успішно вирішувало питання організації навчально-виховного процесу на першому курсі та адаптації студентів нового набору до нових умов навчання.

         7 років очолювала відділення викладач суспільних дисциплін Паньків Л. І.  За період роботи зарекомендувала себе  кваліфікованим фахівцем, який володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Вміло координувала роботу керівників груп перших курсів навчання. Застосовувала різні форми роботи з батьками, добре співпрацювала зі студентами, користувалася їх довірою і повагою.
         Паньків Л. І. - вмілий організатор, активна, ділова, цілеспрямована, вимоглива, принципова, користується повагою серед студентів та викладачів. За високі досягнення у роботі неодноразово нагороджувалася грамотами і подяками.
         Навчально-виховний процес забезпечують шість предметних (циклових) комісій: філологічних дисциплін, іноземних мов, природничо-математичних дисциплін, суспільних дисциплін, фізичного виховання.
        На високому рівні проводяться тижні предметних (циклових) комісій. Перелік заходів охоплює відкриті заняття, конференції, тематичні вечори, вікторини, змагання, екскурсії, зустрічі з випускниками коледжу та провідними спеціалістами. Така форма роботи циклових комісій дає можливість реалізувати міждисциплінарні зв’язки, спонукає студентів до активної життєвої позиції.
        Традиційними є проведення Дня студента, зустрічі з письменниками, визначними людьми краю, працівниками правоохоронних органів, лікарями, священиками та сестрами монахинями, організація туристичних походів, поїздки до історичних місць нашого краю та за межами області.
         З грудня 2009 року призначено в.о. завідувача відділення  загальноосвітньої підготовки Лесюк Я.Я. – викладача «Документознавства». Продовжується робота зі студентами, викладачами, батьками та керівниками груп. Особлива увага приділяється  адаптації студентів нового набору, вивчаються індивідуальні особливості кожного студента, формування активу групи. Навчити студентів усвідомлювати свою відповідальність перед колективом, викладачами, батьками – основне завдання зав. відділенням.
У серпні 2011 року відбулася реорганізація відділення загальноосвітньої підготовки у зв’язку з потребами організації навчального процесу в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки молодшого спеціаліста та створено Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки Надвірнянського коледжу НТУ.
Основною метою діяльності Центру є сприяння організації навчальному процесу загальноосвітньої підготовки відповідно до чинного законодавства та його науково-методичного забезпечення, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій. Обладнано 20 кабінетів та 2 лабораторії. Всі кабінети забезпечені необхідними меблями, інвентарем, технічними засобами навчання, обладнано мультимедійну аудиторію, що дозволяє ефективно проводити теоретичні та практичні заняття з використанням інноваційних методів навчання.
Педагогічний колектив Центру загальноосвітньої підготовки має значний досвід роботи, високу професійну та педагогічну майстерність у напрямку підготовки абітурієнтів до вступу у навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації на рівні державних вимог, тому на базі відділення функціонують курси підготовки до вступу в коледж.
          Особливою повагою за високий професіоналізм, чудові людські якості й наставницьке покликання користуються серед колег і студентів викладачі – методисти, відмінники освіти України: Чуревич В.А., Савчинець Г.Д., викладачі-методисти з багаторічним досвідом роботи  Дудишин Л.В., Мельничук І. М., Свягла В.Ф., Григораш О.М., Федак Т.І., Чайковська В.Я., Гримайло О.В., досвідчені викладачі: Томин Г.Ю., Іроденко Т.Б., Цимбалюк І.Б., Паньків Л.І., Максим'юк Г.М., Міськевич У.Д., Пирин Н.В., Непеляк У.В., молоді  викладачі: Пилип'юк В.Я., Тороус Н.В., Дронюк Б.І., Дем’янчук О.В., Абель Л.М., Андрійович Л.І., Дутчак Н.М.,   Божак Я.В., Колядко О.О. 
лесюк
Лесюк-Іванчук Ярослава Ярославівна, народилася в м. Надвірна  26 липня 1982 року.
У 2004 році закінчила Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Менеджер інформаційної діяльності». У цьому ж році розпочала свою трудову діяльність у Надвірнянському коледжі викладачем дисциплін «Діловодство в юридичній практиці», «Документознавство».
У 2008 році здобула другу вищу освіту у Івано-Франківському Національно-технічному університеті за спеціальністю «Менеджер економічних відносин», викладач дисциплін – «Основи менеджменту» та «Інформаційне забезпечення та управління».
З грудня 2009 року призначена на посаду в.о. зав. відділення загальноосвітньої підготовки. У зв’язку з реорганізацією даного відділення з   25 серпня 2011 року переведена на посаду методиста навчально-методичного центру загальноосвітньої підготовки Надвірнянського коледжу НТУ.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ