Звіт про роботу циклової комісії суспільних дисциплін

за І семестр 2016/2017 н.р.

        Пріоритетною проблемою комісії й надалі є наступність у викладанні              дисциплін суспільного циклу, зокрема питання забезпечення достатньо високого рівня якості знань студентів з історії України та всесвітньої історії, географії, соціології, політології, філософії, культурології,

        Протягом І семестру 2016/2017 н.р. робота викладачів комісії в основному була спрямована на:

  • внесення змін до  навчальних іробочих програм  дисциплін суспільного циклу на І семестр 2016/2017 н.р. (в тому числі для слухачів підготовчих курсів на 2016/2017 н.р.);
  • на ширше  використання інноваційних технологій  викладачами на заняттях із суспільних дисциплін;
  • організацію оновлення матеріалів щодо самостійної роботи студентів;
  • організацію вивчення індивідуальних особливостей невстигаючих студентів для визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності;
  • організацію роботи з обдарованими студентами, надання їм індивідуальної допомоги в поглибленні знань;
  • підготовку тез до науково-методичного вісника НТУ;
  • проведення профорієнтаційної роботи викладачами  комісії;
  • надання методичної допомоги викладачами-методистами з метою вивчення передового досвіду, зокрема використання новітніх педагогічних технологій;
  • підготовку матеріалів для оновлення електронних комплексів та сворення веб-сторінок викладачів комісії суспільних дисциплін.

1.До складу циклової комісії суспільних дисциплін входять 9 викладачів. За семестр проведено 5 засідань комісії.

2. В Ι семестрі 2015/2016 н.р. викладачами комісії відвідано 35 навчальних заняття та виховних заходів: Свягла В.Ф. –6, Мельничук І.М.–3, Божак Я.В.– 3, Колядко О.О.–3, Дзюбак Р.Б. –3,  Плитус О.С. – 4, Савчинець Г.Д. –4, Паньків Л.І.–6, Самборський Є.П. – 3.

3. На комісії було розглянуто і схвалено  методичну розробку Свягли В.Ф., викладача-методиста, на тему «Роль ділової гри під час викладання суспільних дисциплін».

Викладачі Свягла В.Ф., Самборський Є.П., Колядко О.О., підготували  тези для 73-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету.

Протягом семестру викладачами  комісії  розглянуто та обговорено ряд нормативно-правових та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, а методичні рекомендації  викладачі використовують в навчально-виховному процесі.

-       Наказ Міністерства освіти і науки України № 641 від 16.06.15 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах України»

-       Лист освіти і наукиУкраїни № 1/15-326 від 12.10.16 року «Щодо відзначення третьої річниці Революції гідності».

-       Лист МОН № 1/19-542 від 11.11.15 рокущодо використання видань серії "Літопис УПА" у навчальних закладах країни при вивченні історії України та проведення виховних заходів.

4. Завідувачі кабінетами працювали згідно із затвердженими планами роботи на І семестр 2016/2017 н.р. Усі заходи, що були передбачені планами,  виконані. Всі кабінети відповідають нормативним вимогам, забезпечені навчально-методичною літературою, підручниками, оформлені методичні кутки, паспорти кабінетів та інструктивні матеріали з охорони праці та БЖД.

5. Застосування ТЗН: ауд. № 324 – кабінет історії України, м/м/проектор.

6. В комісії згідно із затвердженим планом працює гурток «Соціолог»   (керівник Свягла В.Ф.).  Всі заходи, що були передбачені планом, виконані.

7. Показники успішності навчальної діяльності студентів із дисциплін  суспільного циклу за І семестр 2016/2017 н.р. у порівнянні з попередніми 2014/2015 н.р., 2015/2016 н.р., становить:

    Таблиця 1 – Порівняльні показники якісної та загальної успішності навчання з дисциплін комісії

2014/15 над2013/2014н.р.

2015/16 над2014/2015 н.р.

2016/17 над2015/2016 н.р.

Якісна успішність Абсолютна успішність Якісна успішність Абсолютна успішність Якісна успішність Абсолютна успішність
67,3 100 67.9 100 60.0 100
+ 2,2 - +0,6 - -7,9 -

8. Заходи, що заплановані в рамках методичного тижня проведені з 21 по 25 листопада 2016 року:проведено відкриті заняття з історії України «Доба Директорії УНР» (викладач Свягла В.Ф.), із всесвітньої історії «Світова економічна криза в Німеччині. Прихід до влади А.Гітлера. Нацизм» (викладач Самборський Є.П.).

    З метою активізації розумової діяльності студентів, Свяглою В.Ф. було використано інноваційні технології  «Мікрофон», «Коло ідей», поділ на  малі групи, інтерактивні методи навчання (використання мультимедійного проектора).

        Висвітленню одному з актуальних питань сьогоднішнього дня - перманентності (безперервності) людського роду був присвячений виховний захід «Людина не тільки господар своєї долі, але ще й нащадок батьків, дідів, прадідів…» (гр.ОП-11, викладач Паньків Л.І.).

      Наукову конференцію на тему «Гібридна війна в Україні» (гр. ІТ-21, П-21) організували та провели  викладачі Колядко О.О. та  Самборський Є.П.  за участю головного редактора районної газети «Народна воля» І.М. Гриджука.

     «Вселенський Православний Собор: майбутнє православя в Україні» - такою була тема «круглого стола», який провів за участю о. О.Траска, декана Коломийсько-Косівської Єпархії УПЦ КП, викладач Колядко О.О.            

      Доповідач відмітив, що заходи проведені в рамках методичного тижня комісії стали яскравим прикладом співпраці викладачів і студентів, що сприяє формуванню активної громадянської позиції, національної свідомості та самосвідомості підростаючого покоління.

       Заходи проведені в рамках методичного тижня комісії стали яскравим прикладом співпраці викладачів і студентів, що сприяє формуванню активної громадянської позиції, національної свідомості та самосвідомості підростаючого покоління.

       Недоліки в роботі членів комісії усувалися в процесі її роботи у поточному семестрі. Окремим членам комісії наголошувалося на неухильному дотриманні  виконання  Інструкції з ведення  навчального журналу та оцінювання студентів у Надвірнянському коледжі НТУ.

      Застосування новітніх технологій навчання: використовуються методи «Ажурна пилка», «робота в малих (мікро)групах» (МГ), «мозковий штурм», взаємоперевірка самостійних робіт студентів (СРС), «Мікрофон», дебати, круглі столи та інші, які  дозволяють студентам працювати на занятті разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочують допомагати один одному вчитися.

      Викладачами комісії відповідно до плану заходів і графіку відвідування  шкіл у Надвірнянському, Богородчанському, Ворохтянському, Яремчанському напрямках у 2016/2017 н.р. проводилася  профорієнтаційна робота серед  випускників загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської  області з метою їх залучення на навчання за відповідними спеціальностями підготовки в коледжі (згідно з планом графіка проведення профорієнтаційної роботи коледжу). 

Попередні Наступні

Ярмарок 2017

25-06-2017 Перегляди:293972 Новини

.

25-06-2017 Перегляди:293972 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14378 Новини

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14378 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18291 Новини

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18291 Новини

Читати далі...

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ