IMG 577329-30 вересня 2016 року в рамках виконання проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні (EcoBRU)» відбувся семінар «Міжнародний досвід підвищення кваліфікації викладачів технікумів, коледжів і ПТУ з екологічної освіти». Метою підсумкової зустрічі виконавців проекту була презентація розроблених курсів для підвищення кваліфікації і результатів їх впровадження в освітній процес та обмін досвідом з екологізації світи.

IMG 5654Проект сприяє безперервному навчанню викладачів коледжів, професійно-технічних закладів і вчителів загальноосвітніх шкіл Білорусі, Росії та України. Для цієї цільової групи розробляється і впроваджується програма електроннoго (так званого e-Learning) навчання - курсів підвищення кваліфікації у сфері екологічної освіти.

У рамках зустрічі пройшло пленарне засідання – 29 вересня 2016 року, на базі Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету (Центр дозвілля студентської молоді за адресою: м. Надвірна, вул. Соборна, 106) та поглиблена презентація курсів в рамках секційних засідань – 30 вересня 2016 року, на базі оздоровчого комплексу «Карпати» (м. Яремче, вул. І. Петраша, 30).

IMG 5630IMG 5636IMG 5646IMG 5652IMG 5659IMG 5661IMG 5673IMG 5677IMG 5710IMG 5725

Цільовою аудиторією в роботі пленарного та секційного засідань були викладачі технікумів та коледжів, які викладають дисципліни циклу професійної підготовки, тих спеціальностей, діяльність в рамках яких здійснює навантаження на навколишнє середовище.

IMG 5699Зі сторони партнерів Євросоюзу пленарне та секційне засідання вів координатор проекту Нікітін В’ячеслав Миколайович, Университет Падерборн, Німеччина.

На пленарному засіданні партнери проекту поділилися своїм досвідом, щодо екологічної складової в професійно-технічній освіті в навчальних закладах Росії (Лебедєва Наталія Анатоліївна, директор, Новгородський медичний коледж Новгородського державного університету, Новгород), Білорусії (Касьяник Олена Леонідівна, проректор з навчальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент; Каліцький Едуард Мечиславович, перший проректор, кандидат педагогічних наук, доцент, Республіканський інститут професійної освіти, Мінськ), України (Кулалаєва Наталія Валеріївна, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії технологій професійного навчання, доцент, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ).

Про результати проекту ЕкоБРУ та короткий огляд курсів з екологічної тематики для коледжів, технікумів і загальноосвітніх шкіл з презентацією національних порталів виступили партнери проекту з Росії (Дудкін Євген Павлович, директор Навчального науково-дослідного центру промислового і міського транспорту, професор кафедри «Будівництво доріг транспортного комплексу», Петербурзький державний транспортний університет, Санкт-Петербург), з Білорусі (Жук Олена Юріївна, доцент, зав. кафедрою біології людини і екології; Тонконогов Борис Олександрович, начальник навчально-методичного відділу, к. т. н, доцент,Міжнародний державний екологічний університет ім. Сахарова Білоруського державного університету, Мінськ), а також з України (Рутковська Інесса Анатоліївна, к. т. н., професор кафедри «Аеропорти», зав. аспірантурою і докторантурою, Національний транспортний університет, Київ).

IMG 5746На завершення пленарного засідання виступи партнери проекту з Європейського Союзу. Були представлені такі доповіді: «Дидактичні концепції академічного навчання та викладання на окремих прикладах» (Олена Бендер, науковий співробітник, Ніклас Шапер, професор, Університет Падерборн, Німеччина), «Аспекти контролю якості» (Юріс Бендерс, професор, старший науковий співробітник, кафедра екологічного менеджменту, Латвійський Університет, Латвія), «Моделювання забруднення повітря, презентація міжнародного проекту» (Даніела Дурчанска, доцент кафедри дорожнього будівництва, Університет Жиліна, Словаччина).

IMG 587030 вересня 2016 року на базі оздоровчого комплексу «Карпати» відбулися три секційні засідання: секція №1 «Екологічна складова в підготовці фахівців транспортного комплексу», секція №2 «Екологізація професійно-практичної підготовки фахівців для аграрного сектору економіки», секція №3 «Екологізація професійно-практичної підготовки фахівців у промисловому виробництві».

Модераторами секції №1 виступали:

IMG 5873Ліберман Борис Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Організація перевезень», Ліпецький державний технічний університет, Ліпецьк;

Рутковська Інесса Анатоліївна, кандидат технічних наук, професор кафедри «Аеропорти», зав. аспірантурою і докторантурою, Національний транспортний університет, Київ;

IMG 5884Дудкін Євген Павлович, доктор технічних наук, професор, керівник Навчального науково-дослідного центру промислового і міського транспорту, професор кафедри «Будівництво доріг транспортного комплексу», Петербурзький державний університет шляхів сполучення імператора Олександра I, Санкт-Петербург.

IMG 5893В роботі секції були представлені такі курси: «Екологія транспорту» (Ліберман Борис Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Організація перевезень», Ліпецький державний технічний університет, Липецьк),  «Система екологічного менеджменту підприємства» (Вайганг Ганна Олександрівна, старший викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук, Національний транспортний університет, Київ), «Автомобільний транспорт, вплив на атмосферу (повітряну оболонку)» (Веремеєнко Олена Геннадіївна, асистент кафедри «Організації перевезень і дорожнього руху»; Галкіна Галина Олександрівна, асистент кафедри «Організації перевезень і дорожнього руху», Донський державний технічний університет, Ростов–на-Дону ) «Питання екології при прийнятті транспортних рішень» (Суровцева Ольга Борисівна, доцент кафедри «Дослідження і проектування залізниць», Петербурзький державний транспортний університет, Санкт-Петербург),  «Екологічний маркетинг» (Коклева Наталія Євгенівна, старший викладач кафедри «Менеджмент і маркетинг», Петербурзький державний транспортний університет, Санкт-Петербург)IMG 5896

У роботі першої секції взяли участь викладачі Львівського коледжу транспортної інфраструктури,  Львівського автомобільно – дорожнього коледжу Національного університету «Львівська політехніка», ДВНЗ «Чернівецького транспортного коледжу», Технічного коледжу Тернопільського  національного технічного університету ім. І. Пулюя, Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу НТУ, ДВНЗ «Київського транспортно-економічного коледжу»НТУ, Надвірнянського коледжу НТУ.

IMG 5901Модераторами секції №2 «Екологізація професійно-практичної підготовки фахівців для аграрного сектору економіки» виступали:

Никонович Тамара Володимирівна, доцент кафедри сільськогосподарської біотехнології та екології, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Горкі;

Трубіна Людмила Костянтинівна, д. т. н., професор, зав. кафедри екології та природокористування, Сибірський державний університет геосистем і технологій, Новосибірськ;

Федоряк Марія Михайлівна, професор кафедри екології та біомоніторингу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці.

IMG 5905У роботі секції № 2 були представлені такі курси: «Агроекологія та радіаційна безпека» (Никонович Тамара Володимирівна, доцент кафедри сільськогосподарської біотехнології та екології, Білоруська державна сільськогосподарська академія, Горкі), «Екологічні ризики в аграрному виробництві» (Федоряк Марія Михайлівна, професор кафедри екології та біомоніторингу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці), «Екологічне землекористування на землях сільськогосподарського призначення» (Баранова Євгенія Іванівна, доцент кафедри екології та природокористування; Трубіна Людмила Костянтинівна, д. т. н., професор, зав. кафедри екології та природокористування, Сибірський державний університет геосистем і технологій, Новосибірськ), «Реалізація положень природоохоронного законодавства та шляхи досягнень нормативних вимог при виробництві сільськогосподарської продукції (на підприємствах птахівництва)» (Баранова Євгенія Іванівна, доцент кафедри екології та природокористування; Трубіна Людмила Костянтинівна, д. т. н., професор, зав. кафедри екології та природокористування, Сибірський державний університет геосистем і технологій, Новосибірськ), «Основи екологічного підприємництва в контексті стратегії збалансованого розвитку» (Миленька Мирослава Миронівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ).

IMG 5918В роботі другої секції взяли участь викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу, Снятинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету, Тлумацького коледжу Львівського національного аграрного університету та Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету.

IMG 5935Модераторами секції №3 «Екологізація професійно-практичної підготовки фахівців у промисловому виробництві» виступали:

Семенчукова Ірина Юзефівна, декан факультету перерідготовки кадрів та підвищення кваліфікації, Вітебський державний технологічний університет, Вітебськ;

Рахмангулов Олександр Нельєвіч, професор кафедри промислового транспорту, Магнітогорський державний технічний університетім. Г.І. Носова, Магнітогорськ.

У роботі секції були представлені такі курси: «Екологічна освіта як базова складова біосферосумістимої діяльності працівників техносфери» (Тимонова Олена Тимофіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Охорона праці та промекологія», Вітебський державний технологічний університет, Вітебськ), «Еколого-економічні аспекти господарської діяльності» (Вертай Світлана Петрівна, к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Поліський державний університет, Пінск), «Ресурсозберігаюча переробка відходів для поліпшення стану навколишнього природного середовища» (Петрова Ольга Вікторівна, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, Магнітогорський державний технічний університет ім. Г. І. Носова, Магнітогорськ),  «Еко-орієновані педагогічні технології» (Леу Сніжана Олексіївна, молодший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ; Кулалаєва Наталія Валеріївна, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії технологій професійного навчання, доцент, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ).

IMG 5936В роботі третьої секції взяли участь викладачі Калуського політехнічного коледжу, Коломийського політехнічного коледжу. Коледжу електронних приладівІвано-Франківського національного технічного університету нафти і газу,Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Надвірнянського коледжу НТУ.

Для подальшого використання результатів проекту EcoBRUз метою підвищення екологійної освіти та виховання студентської молоді в технікумах, коледжах та загальноосвітніх школах 4-5 жовтня 2016 року була представлена концепція створення центру екологічної освіти та виховання на базі Надвірнянського коледжу НТУ. В засіданнях та консультація взяли участь партнери проекту з Університету Падерборн, Німеччина(Нікітін В’ячеслав Миколайович, координатор проекту) та Надвірнянського коледжу НТУ.

Зустрічі пройшли на високому професійному рівні, всі учасники обмінялись накопиченим в рамках проекту досвідом та матеріалами і запропонували напрями для подальшої співпраці.

Попередні Наступні

Ярмарок 2017

25-06-2017 Перегляди:298181 Новини

.

25-06-2017 Перегляди:298181 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14414 Новини

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14414 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18331 Новини

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18331 Новини

Читати далі...

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ