122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"

122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»

 764x500x1405589207 fe3ee85b82906854a4a2f12be6bfad0a

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: технік-програміст

Термін навчання:3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти

Форма навчання: денна

 

Перехід економіки України на ринкові відносини висуває підвищені вимоги, пов’язані з інформаційним забезпеченням виробництва і управління на всіх рівнях. Для багатофункціональних об’єктів управління, до яких належать підприємства, організації і установи різних форм власності, впровадження сучасних систем організаційного управління (СОУ) означає розробку перспективних проектів, у яких повинні використовуватися найновіші досягнення у сфері оптимального управління з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій.

Фахівцям зі спеціальності «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» під силу виконувати роботи з проектування, впровадження і супроводження функціонування комп’ютерних технологій та інформаційних систем на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства України.

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:

3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій

3121 Техніки-програмісти

та займати такі первинні посади:

технік – програміст.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ