Фінанси і кредит

5.03050801 «Фінанси і кредит»

        images

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти; 1 рік 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти;

Форма навчання: денна

 

Ринкова трансформація економіки України висунула нові вимоги до організації виробничого процесу, значно підвищила роль фінансової складової в його реалізації. Тому потрібні кваліфіковані фахівці, які володіють сучасними методами фінансового планування і регулювання результатів діяльності організацій, підприємств.

Фінанси – це одна з конкретних історичних форм економічних відносин, функціонування яких пов’язане з об’єктивною необхідністю розподілу й перерозподілу вартості валового суспільного продукту, вираженої у грошовій формі, між різними суб’єктами господарювання, напрямами цільового використання. Фінанси незалежно від суспільної формації завжди спрямовані на розробку ефективної системи формування і використання фондів і доходів, які мають забезпечувати виконання державою своїх функцій.

Молодший спеціаліст з фінансів підготовлений для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, освіти, культури. Він може працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах і організаціях різних форм власності на первинних посадах за кодами та назвами професійної групи:

№ з/п Код і назва професійної групи Професійна назва роботи (посада)
1 3411. Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
Брокер (посередник) з цінних паперів
Дилер (продавець) цінних паперів
Маклер біржовий
2 3412. Страхові агенти Агент страховий
3 3419. Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
Інспектор кредитний
Інспектор обмінного пункту
4 3433. Бухгалтери та касири-експерти
Бухгалтер
Касир-експерт
5 3439. Інші технічні працівники в галузі управління
Інспектор-ревізор
Інспектор
Ревізор
Молодший державний інспектор
Інспектор з інвентаризації
6 3441. Інспектор митної служби Інспектор митний
7 3442. Інспектор податкової служби Інспектор з контролю за цінами
8 3449. Інші державні інспектори Інспектор цін

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ