081 «Право»

081 «ПРАВО»

суд кодекс 620x330

Галузь знань: 08 « Право»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: Юрист

Термін навчання:3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти; 2 роки 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти;                              Форма навчання: денна, заочна.

Молодший спеціаліст з права є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму.

Професійна діяльність молодшого спеціаліста з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Молодший спеціаліст з права під час навчання в коледжі набуде таких вмінь:

 1. тлумачити та застосувати закони та інші нормативні акти; юридично правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів.
 2. забезпечувати законність в діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, а також неухильно дотримуватись державної та трудової дисципліни;
 3. здійснювати контроль за виконанням законів та інших державних рішень;
 4. вживати заходів щодо попередження порушень прав і законних інтересів громадян і організацій;
 5. забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян.
 6. складати та оформляти юридичні документи; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.
 7. проводити профілактичну роботу з дотримання законності і попередженню правопорушень, зміцнення правопорядку;
 8. пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян; надавати юридичну допомогу населенню і організаціям.
 9. систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію;
 10. вивчати законодавство і практику його застосування;
 11. орієнтуватися в спеціальній літературі, застосовувати сучасні методи наукової організації праці.

У сфері юридичної практики та професійної діяльності молодшого спеціаліста з права виділяється установча, правотворча, правознавча, контрольна діяльність.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є:

 • Індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката)
 • Нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами , державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса)
 • Консультації з питань комерційної діяльності і управління
 • Слідча діяльність і забезпечення безпеки
 • Управління і нагляд в сфері оподаткування
 • Діяльність судів
 • Діяльність органів прокуратури
 • Діяльність системи по виконанню покарань
 • Охорона і забезпечення громадського порядку.

Перед випускниками відкривається широке коло можливостей з використанням набутої професії.

Молодший спеціаліст - юрист призначений для роботи в органах юстиції, судах, органах РАЦС, внутрішніх справ, апараті державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, юридичної кадрової служби, підприємств, установ і організацій всіх форм власності і видів господарювання.

Випускники мають можливість працювати в правоохоронних структурах Івано-Франківської, Закарпатської та Тернопільської областей. 

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ