Циклова комісія філологічних дисциплін

Циклова комісія філологічних дисциплін 

 

ф21

Циклова  комісія  філологічних дисциплін забезпечує викладання предметів:

«Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Українська мова за професійним спрямуванням» у циклах загальноосвітньої та професійної підготовки.

Викладачі комісії активно працюють над формуванням загальнокультурних, читацьких, мовленнєво-комунікативних, інформаційних та соціокультурних компетентностей у студентів економічного, юридичного, дорожньо-експлуатаційного та автомеханічного відділень Надвірнянського коледжу НТУ.

ЦК філологічних дисциплін є тим фундаментом, який забезпечує досконале вивчення української мови, цього найціннішого скарбу рідного народу, засобу розумової діяльності і пам’яті, формування духовно багатого світу студентів, прищеплення любові до літератури як мистецтва слова, підвищення читацької культури молоді,  формування критичного мислення, навички самостійного аналізу та аргументованого оцінювання прочитаного, формування загальноосвітньої і спеціальної підготовки студентів.

Методична проблема ЦК: «Впровадження компетентісно орієнтованого підходу в процесі вивчення філологічних дисциплін».

Матеріальна база комісії:

навчальні аудиторії – 5

кабінети української мови і літератури – 2

кабінет зарубіжної літератури – 1

кабінет української мови за професійним спрямуванням – 1

кабінет українознавства – 1

Основні напрями роботи ЦК:

-         розвиток загальнокультурної, власне читацької, літературної, комунікативно-мовленнєвої та інформаційної компетентності;

-         втілення ефективних форм і засобів компютерного навчання; використання мультимедійних технологій при проведенні занять;

-         формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості;

-         впровадження інноваційних та інтерактивних методів навчання;

-         розвиток інтелекту, ерудиції студентів, вміння роботи висновки та узагальнення, співставляти та аналізувати літературний матеріал;

-         впровадження компетентісного та особистісно зорієнтованого навчання;

-         формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях;

-         активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково-дослідницької роботи, участі в конкурсах, олімпіадах;

-         створення оптимальних можливостей для розвитку самостійного творчого мислення студентів, активізації їхньої пізнавальної діяльності, формування патріотичних почуттів під час вивчення літератури;

-         підвищення загальнокультурного рівня студентів, збереження традицій минулого, любові до рідної мови, до своєї країни.

Навчальна методична робота викладачів ЦК філологічних дисциплін спрямована на розвиток духовно ціннісних орієнтирів особистості студента, її гуманістичний світогляд, на впровадження активних форм і методів нових педагогічних технологій навчання, на вдосконалення  і розробку інноваційних методів проведення занять.

На заняттях працюють над розвитком літературних, комунікативно-мовленнєвих компетенцій, використовуючи мультимедійні технології та інтерактивні методи навчання; відмінно володіють сучасними ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу.

 Викладачі вміло організовують роботу з обдарованою молоддю, використовуючи власні методичні розробки, практикують проведення презентацій-захистів  пошуково-дослідницьких робіт студентів з елементами проекту та компаративного аналізу, проводять відповідну роботу, направлену на пошук нових форм науково-дослідницької роботи студентів та роботи з обдарованою молоддю, здійснюють пошук власного підходу до дієвого використання форм, методів, прийомів викладання української мови, української  та світової літератури.

Велика увага приділяється роботі з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково-дослідницьких робіт з використанням матеріалів інтернет-сайтів, тематичних сайтів, електронної бібліотеки, практикується презентація та захист проектів з української та зарубіжної літератури. Студенти беруть активну участь у науково-теоретичних конференціях («Українська мова вчора, сьогодні і завтра», «Сучасні проблеми українського правопису», «Місце української мови в світі», «Творчий геній Кобзаря», «Творча спадщина Каменяра»);  обласних конкурсах та олімпіадах серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; у Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика; Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка – результатом такої активної, плідної і творчої співпраці викладача і студента є численні нагороди, грамоти за зайняті призові місця в ІІ і ІІІ етапах конкурсів.

Члени комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації позааудиторної роботи, які направлені на розвиток творчої активності та зацікавленості студентів.

          Серед форм позааудиторної і виховної роботи заслуговують на увагу такі:

   участь обдарованих студентів в роботі літстудії «Новий Формат» (керівник Цимбалюк І.Б.);

   підготовка, видання та презентація студентами літературних альманахів «Осінні інкрустації», «Весняна свіжість слова»; «Рими і зорі»;

зустрічі з видатними людьми краю (робота клубу «Знаменитості поруч з нами» - керівник Іроденко Т.Б.).

Робота гуртків спрямована на розвиток творчих можливостей студентів, підвищення їх загальнокультурного рівня, збереження традицій минулого, любові до рідної мови, країни, її історії, її минулого і майбутнього.

Гуртківці беруть активну участь у проведенні:

   свят рідної мови (До Дня писемності і мови, Міжнародного дня рідної мови);

   у відзначенні пам’ятних дат в житті поетів та письменників (щорічно в період відзначення Шевченківських днів проводяться літературно-музичні вечори, вікторини за життєписом Т.Г.Шевченка; регулярно проводяться конкурси читців поезій Т.Шевченка, поезій рідного краю);

   участь у обласному конкурсі художнього читання серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (результатом цієї роботи є призові місця протягом останніх чотирьох років в даному конкурсі).

Викладачі-філологи  на заняттях словесності розвивають пізнавальні інтереси, формують предметні і ключові компетенції, активно впроваджують в навчально-виховний процес сучасні інноваційні та вітагенні технології.

         

До складу комісії входять такі викладачі:

 

Григораш
Григораш Оксана Михайлівна
 Посада: голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач зарубіжної літератури
 Освіта: повна вища, спеціаліст, Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім.В.Стефаника, 1990 р.
 Спеціальність: викладач  російської мови і літератури; англійської мови.
 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Дисципліни, які викладає: зарубіжна література
Стаж роботи: 25 років, у Надвірнянському коледжі працює з 1992 року.
Проблемне питання: «Формування читацької компетентності студентів на заняттях світової літератури».
Методичні розробки:
 1. «Використання компаративного аналізу при вивченні курсу «Світової літератури», 2011 р.;
 2. «Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи із світової літератури», 2012 р.;
 3. «Розвиток особистісно-творчого потенціалу при вивченні світової літератури», 2013 р.;
 4. «Формування комунікативно-мовленнєвої та інформаційної компетентності на заняттях світової літератури», 2014 р.;
 5. «Розвиток творчих компетентностей через використання інтерактивних методик і технологій навчання», 2015 р.
 
E_mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Томин
Томин Ганна Юріївна
Посада: викладач української мови і літератури
Освіта: повна вища, спеціаліст, Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім.В.Стефаника, 1992 р.
Спеціальність: викладач  української мови і літератури
 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії
Дисципліни, які викладає: українська мова і література
Стаж роботи: 46 років, у Надвірнянському коледжі працює з 1978 року.
Проблемне питання:  «Розвиток пошуково-пізнавальної активності студентів на заняттях з української мови та літератури»
Методичні розробки:
 1. «Інтерактивні та ігрові форми роботи на заняттях з української мови і літератури», 2011 р.;
 2. «Розвиток творчих здібностей студентів через призму мовно-літературних аспектів»,  2012 р.;
 3. «Рольова гра як один із засобів пізнавальної активності студентів», 2013 р.;
 4. «Виховання духовності на заняттях української мови  і літератури», 2014 р.;
 5. «Використання компаративного аналізу при організації дослідницько-пошукової роботи на заняттях української літератури» 2015 р.;
E_mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Цимбалюк
Цимбалюк Іванна Богданівна
Посада: викладач української мови і літератури
Освіта: повна вища, спеціаліст, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2004 р.
Спеціальність: викладач  української мови і літератури.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії.
Дисципліни, які викладає: українська мова та література, українська мова за професійним спрямуванням.
Стаж роботи: 11 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2005 року.
Проблемне питання:  «Проектна діяльність на заняттях української мови і літератури».
Методичні розробки:
1. «Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи з української мови» (2011р.).
2. «Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи з української літератури» (2012р.).
3. «Використання інтерактивних технологій при вивченні курсу української мови» (2013 р.).
4. «Формування духовної особистості на заняттях української літератури» (2014 р.).
E_mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Федак
Федак Тетяна Іванівна
 Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, спеціаліст,  Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім.В.Стефаника, 1979р.
Спеціальність: викладач  української мови та літератури
 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
Дисципліни, які викладає: українська мова та література, українська мова за професійним спрямуванням
Стаж роботи:  36 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2006 року
Проблемне питання: «Розвиток критичного мислення на заняттях української мови та літератури – шлях до формування професійної компе-тентності випускника»
Методичні розробки:
 1. «Розвиток мовленнєво-комунікативних компетентностей та морально-ціннісних орієнтирів на заняттях української мови і літератури»,2011р.;
 2. «Методичні рекомендації на допомогу студентам у підготовці до занять з літератури рідного краю. Основні мотиви сонетичної творчості  Н.І. Чира»,2013 р.;
 3. «Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного    викладача», 2015 р. ;
 Іроденко
Іроденко Тетяна Богданівна
Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, спеціаліст, Чернівецький державний  університет    ім. Ю. Федьковича, 1994р.
Спеціальність: викладач  української мови та літератури.
 Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
Дисципліни, які викладає: українська мова та література, українська мова за професійним спрямуванням.
Стаж роботи: 27 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2007 року.
Проблемне питання: «Особистісно зорієнтоване навчання на заняттях укр.мови та літератури».
Методичні розробки:
1. « Розвиток зв’язного мовлення на заняттях української мови» (2012 р.)
2. «Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи студентів з української мови» для студентів І та ІІ курсів (2013р.).
3. «Дослідницько-пошукова робота на заняттях української мови та літератури» (2013 р.)
Авторські публікації
Журнал «Освіта. Технікуми,коледжі», науково-методичному віснику Надвірнянського коледжу НТУ.

E_mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 Демянчук
 Дем’янчук Олеся Віталіївна
 Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, спеціаліст,  з відзнакою закінчила Тернопільський державний педагогічний університет  імені Володимира Гнатюка, 2002р. 
Спеціальність: викладач  української мови та літератури, польської мови, світової літератури. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії.
Дисципліни, які викладає: українська мова та література
Стаж роботи: 13 років, у Надвірнянському коледжі працює з 2010 року.
Проблемне питання: «Робота з обдарованими студентами на заняттях української мови та літератури»
Методичні розробки:
1. «Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи студентів з української мови» для студентів І та ІІ курсів (2013р.).
2. «Робота з обдарованою молоддю на заняттях з української мови та літератури. Система роботи з обдарованою молоддю в умовах вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації» (2013р.)
3. «Створення фанфіків на заняттях з української літератури. Використання засобу написання фанфіків в умовах вищого навчального закладу І-ІІ р.а» (2014р.)
4. «Слово про батька Тараса. Життєвий шлях  митця описано за його біографією, надрукованою у «Повному збірнику творів Шевченка» за редакцієюД. Дорошенка. ВиданняЛ.М. Ротенберга, Катеринослав, 1914р.»(2014р.)
Авторські публікації
Журнал «Освіта. Технікуми,коледжі», науково-методичному віснику Надвірнянського коледжу НТУ.
E_mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Багрійчук
 
Багрійчук Наталя Василівна
  Посада: викладач української мови і літератури
 Освіта: повна вища, кандидат філологічних наук, Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2011 р.
 Спеціальність: викладач  української мови і літератури.
  Кваліфікаційна категорія: кандидат філологічних наук, спеціаліст.
Дисципліни, які викладає: українська мова і література.
Стаж роботи: 1 рік, у Надвірнянському коледжі працює з 2014 року.
Проблемне питання:  «Афективне внутрішнє мовлення у мово- та літературознавчому аспектах ».
E_mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Герба
Герба Галина Михайлівна
Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, магістр, закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника», 2015р. 
Спеціальність: викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни, які викладає: українська мова та література
Стаж роботи: у Надвірнянському коледжі працює з 2014року
Проблемне питання: «Використання інтерактивних методів навчання як одного з шляхів підвищення ефективності знань рідної мови та літератури»
E_mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 Голинська
Голинська Руслана Степанівна
Посада: викладач української мови та літератури, вихователь гуртожитку №2
Освіта: повна вища, спеціаліст, закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 2003р.
Спеціальність: викладач української мови та літератури.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст.
Дисципліни, які викладає: українська мова та література.
Стаж роботи: у Надвірнянському коледжі працює з 2015 року.
Проблемне питання: «Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях української мови та літератури»
E_mail: amoremia Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 грицюк
 
Грицюк Христина Ігорівна
Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, спеціаліст, закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 2015р. 
Спеціальність: викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни, які викладає: українська мова та література
Стаж роботи: у Надвірнянському коледжі працює з 2015 року
Проблемне питання: «Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях української мови та літератури»
E_mail: gritsyuk.khrіstіЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Жолобчук
Жолобчук Оксана Дмитрівна
Посада: викладач української мови та літератури
Освіта: повна вища, магістр, закінчила Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», 2012 р. 
Спеціальність: викладач української мови та літератури
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст
Дисципліни, які викладає: українська мова та література
Стаж роботи: у Надвірнянському коледжі працює з 2015 року
Проблемне питання: «Використання інтерактивних методів навчання як одного з шляхів підвищення ефективності знань рідної мови та літератури»
E_mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наше кредо:«Навчаючи – учись, навчаючи – твори, у процесі творчості - навчай».

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ