Відділ сприяння працевлаштуванню

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та з метою виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 27.08.2010 р. № 176 «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» та згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 27.04.2011 р. № 404 «Про затвердження Типового положення  про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників» у Надвірнянському коледжі НТУ створено підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню випускників.
У своїй роботі підрозділ керується чинним законодавством України, відповідно до специфіки своєї діяльності, положенням про підрозділ сприяння працевлаштуванню випускниківНадвірнянського коледжу НТУ, наказами та розпорядженнями керівництва коледжу.

       Основною метою діяльності підрозділу є
створення умов для ефективної реалізації права випускників і студентів на працю; сприяння забезпеченню випускників першим робочим місцем; підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці, а також створення сприятливих умов для подальшого розвитку взаємного співробітництва між коледжем, випускниками та студентами.
Основними завданнями підрозділу є:
-  проведення постійного аналізу попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;
-налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для студентів та випускників;
-сприяння працевлаштуванню студентів та випускників;
-допомога студентам у підборі місць роботи відповідно до отриманої кваліфікації;
-інформування випускників і студентів про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.
Основними функціями підрозділу є:
-вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці;
-співпраця з роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;
налагодження ділових стосунків вищого навчального закладу з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) з питань працевлаштування студентів та випускників;
-надання консультацій для студентів з юридичних, економічних, фінансових та інших питань;
-організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.
-створення бази даних про студентів та випускників, що звернулися до підрозділу щодо працевлаштування;
надання допомоги керівникам навчальних груп в проведенні роботи по працевлаштуванню випускників;
-налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;
-здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання.

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ