029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

wwb img54

            

Галузь знань 02 « Культура і мистецтво»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Кваліфікація: організатор діловодства

Термін навчання: 2 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти; 1 рік 10 місяців на основі повної загальної середньої освіти.

Форма навчання: денна.

Молодший спеціаліст спеціальності «Діловодство» підготовлений до професійної діяльності з організації і забезпечення діловодства, документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності, для роботи у виробничих і невиробничих сферах, на підприємствах різних галузей, в рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, в організаціях, установах усіх форм власності, науково-дослідних інститутах, державних архівах, в комерційних та інших структурах на первинних посадах:

-     інспектора служби діловодства документаційного та інформаційного забезпечення управління;

-     організатора управлінської праці;

-     архіваріуса;

-     діловода;

-     секретаря;

-     інспектора з кадрів;

-     фахівця з найму робочої сили;

-     інспектора з контролю за виконанням доручень;

-     керуючими справами;

-     інспектора з обліку та бронювання військовозобов'язаних;

-     інспекторами з обліку та розподілу житлової площі.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки діловодів передбачає, що майбутній фахівець вмітиме розробляти, впроваджувати та забезпечувати функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування та роботи з документною інформацією, використовуючи сучасні автоматизовані технології.

 

Наші випускники мають можливість працювати на підприємствах та установах Івано-Франківської, Закарпатської та Тернопільської областей. 

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ