Звіт

щодо проведення заходів

методичного тижня циклової комісії  природничо-наукових дисциплін

З 14.03.16р. по 18.03.16р. циклова комісія природничо-наукових дисциплін продемонструвала ряд навчально-виховних заходів в рамках проходження методичного тижня комісії.

Для забезпечення якісного навчання використовують різні форми та методи.Одним із методів навчання використовується пошуково-дослідницька роботастудентів. Такий вид діяльності, як показує практика, є достатньо ефективним, адже студенти самостійно здобувають інформацію з різних джерел, аналізують, обробляють її, засвоюють, запам’ятовують, демонструють результати, а потімуспішно застосовують отримані знання на практиці. Так, підтвердженням плідної праці студентів під керівництвом досвідчених викладачів є студентські науково-дослідницькі конференції, де були презентовані роботи на актуальні теми.

Тиждень комісії природничо-наукових дисциплін розпочався  конкурсом «Кращий за фахом» під керівництвом Кашуби Миколи Васильовича.

Участь прийняли студенти четвертого курсу спеціальності «Обслуговування та ремонт  автомобілів і двигунів»: ТС-41, Т-41 і Т-42. Використовуючи електронну програму Компас 3Д, студенти розробляли  тривимірну модель складного пристрою.

 

image001

image002image003

Перше місце поділили студенти груп: ТС-41 і Т-42, друге- Т-41.Переможцям було вручено грамоти.

Проблема, що  піднімалася викладачами Ківшан Н.В. і Гаврилюк А.В. на виховному заході «Здоров’я нації- сила народу»  , не нова і широко висвітлена у пресі, науковій літературі та засобах масової інформації. Проте викладачі хотіли ще раз звернути на неї увагу зараз і тут, бо найбільш вразливою частиною суспільства є молодь, підлітки, студенти. Пропаганда здорового способу життя, мабуть, ще заслабка, адже  накожному кроці ми зустрічаємо курців, людей, що вживають або зловживають алкоголем та наркоманів.

image004image005image006image007

Куріння і молодь - дуже серйозна проблема, і проблема не тільки медична, але і соціальна. Тоді як в Європі і в Америці все більше і більше розповсюджується прихильність здоровому способу життя, у нас помітна абсолютно протилежна тенденція. І це положення не можна змінити, не знаючи причин явища і не маючи даних про його характер і поширеність.

Сьогодні ми не можемо говорити про куріння підлітків як про невинні пустощі. Куріння — соціальне лихо. Через нерозуміння, сліпе наслідування моди, дорослих та ровесників підліток починає курити — спочатку робить одну затяжку, викурює одну сигарету, а потім тягнеться до лиховісної пачки знову і знову. І так куріння стає звичкою. А почати куріння набагатолегше, ніж потім покинути. Отож, краще не починати.  Іншою, не менш серйозною, проблемою є зловживання алкоголем.

image008

Алкоголізм завдає великої шкоди суспільству: він руйнує сім'ю, шкідливо позначається на вихованні дітей, веде до порушення трудової дисципліни, до травматизму, штовхає людей на аморальні вчинки, породжує злочинність. Відмічається прямий зв’язок між рівнем смертності від алкогольних захворювань та кількістю вживання спиртного.

Половина транспортних аварійзі смертельними наслідками, убивств і самогубств пов’язані з пияцтвом іалкоголізмом. Молоді люди гинуть від раптової смерті (травма, зупинкасерця, гострого отруєння алкоголем), а в старшому віці вмирають відцирозу печінки, захворювань серця і судин, алкогольних психозів,запалення легень, раку гортані і глотки тощо.

Внаслідок тривалого вживання спиртних напоїв знижується здатність самокритичнооцінювати свої вчинки. Людина не може збагнути глибину свого падіння, причину сімейних скандалів, невдач на роботі.

Навпаки, алкоголік намагається звинуватити інших — дружину, дітей, товаришів, але не себе. Він стає дратливим, брехливим, безжалісним, схильним до сварок, аморальних вчинків. Алкоголік втрачає трудові навички, а потім розумово деградує.     

В Україні за останні роки зловживання наркотичними засобамита їх незаконний обіг набули масового характеру. І якщо раніше ця правда замовчувалася, то сьогодні ми змушені відверто визнати, що над Україною нависла реальна загроза самознищення нації.   

Найбільш схильні до наркоманії підлітки. Знижене почуття самозахисту, «стадний інстинкт», схильність до ризику та прагнення бути «крутим» створюють передумови для прийому першої «дози». Окрім того, для підлітків це ще й спосіб висловити протест навколишньому світу.

Сприятливою умовою при цьому є відсутність батьківського контролю за життям і дозвіллям дитини.

image009image010image011image012image013

Не важливо які наркотики приймає людина. Чи палить коноплю, чи ковтає «колеса», чи ін'єкує «ширку», а чи використовує інші речовини. Важливо те, що з цією людиною може статися. Це і психічні розлади, які іноді тривають роками, затьмарення розуму та галюцинації, які часто призводять до смерті. Тому дуже важливо ,щоб наша молодь розуміла цінність свого життя .

17.03.2016р  відбулося відкрите заняття з технічної механіки “Розрахунок з’єднань пристроїв ” , яке провів Бойко Володимир Андрійович викладач технічної механіки. Студенти розраховували різні типи з’єднань пристроїв.

image014image015

Студентів групи ТС-21 вдалося  зацікавити шляхом поєднання різних  інтерактивних методів навчання. Адже ділитися ідеями, зрозуміло пояснювати одне одному свої погляди, вміти знайти компроміси і зробити висновки - це вже освіта.

image016image017

Дух змагань серед студентів другого курсу підтримувався на олімпіаді з безпеки життєдіяльності між групами другого курсу під керівництвом викладачів Бунія Олега Михайловича та Мірецького Ігоря Любомировича.

image018image019image020image021

18.03.2016р  на відкритому занятті з креслення під керівництвом викладача Іванчука Андрія Миколайовича студенти групи ТС-21 вчилися послідовно виконувати ескізи і робочі креслення деталей.

image024image025

Продовжила тиждень комісії студентська  конференція з електротехніки та електроніки на тему «Двигуни: минуле, теперішнє і майбутнє» під керівництвом викладача Ківшан Наталії Василівної в групі Т-21.

Проектні групи, що були створені для проведення експериментальних та  теоретичних досліджень, ділилися з  присутніми результатами своєї роботи.

image026«Історію виникнення і розвитку двигунів »  досліджував Бурденко Володимир.

Люди давно почали задумуватися над тим як покращити свої  умови праці. Першим механічним двигуном, що знайшов практичне застосування, була парова машина. Спочатку вона призначалася для використання в заводському виробництві, але пізніше паровий двигун стали встановлювати на саморушних машинах - паровозах, пароплавах, автомобілях і тракторах.

Аж до другої половини XVIII століття люди використовували для потреб виробництва в основному водяні двигуни. Тому що передавати механічний рух від водяного колеса на великі відстані неможливо, усі фабрики приходилося будувати на берегах рік, що не завжди було зручно. Крім того, для ефективної роботи такого двигуна часто були потрібні дорогі підготовчі роботи. Багато винахідників пропонували свої винаходи, які мали багато недоліків.

Бензиновий двигун, який був розроблений німцем Ніколасом Отто в 1878 році, став першою сходинкою до вирішення проблеми ваги. Цьому двигуну не потрібна була окрема топка, і він був набагато легше, ніж паровий двигун такої ж потужності.

У 1892 році німецький інженер Рудольф Дизель створив новий двигун внутрішнього згоряння на більш дешевому паливі. Цей двигун є прототипом теперішнього двигуна.

image027«Двигуни постійного і змінного струму » досліджував  Федорків Андрій, оскільки ці двигуни є дуже поширені у побуті.

Одним з найбільших досягнень кінця XIXстоліття стало винайдення людством електродвигуна. Цей економний та компактний мотор швидко став одним з найважливіших елементів промисловості. Електричні двигуни пройшли нелегкий багаторічний етап перш, ніж склались сприятливі умови для їх повсякчасного використання та уведення у виробництво.

У 1821 році вчений Фарадей досліджуючи взаємодію провідників з током та магнітами з’ясував, що електричний струм що проходить по провіднику, має здатність заставляти провідник крутитись навколо магніту, або ж навпаки – обертання магніту навколо провідника. Саме цей дослід і показав реальну можливість побудови електродвигуна.

image028«Двигуни внутрішнього згорання» досліджував Іванюк Любомир.

Перша спроба створити двигун внутрішнього згорання була здійснена Хрістіаном Гюйгенсом у 1680році.Паливом мав бути порох, а сама ідея прийшла від артилерійської зброї. Його послідовник Дени Папен намагався побудувати цей двигун, та його спроби були марні. Той  тип двигуна внутрішнього згорання, який використовується тепер , прийшов до нас набагато пізніше.

image029«Дизельні двигуни» досліджував Чуйко Степан ,оскільки саме цей тип двигуна є найбільш поширеним в автомобільній галузі.

Дизельний двигун – це поршневий двигун внутрішнього згорання, який працює на дизельному пальному. Основна відмінність дизельного двигуна від бензинового полягає у способі подачі паливо-повітряної суміші в циліндр і способі її загоряння. В бензиновому двигуні пальне змішується із повітрям до потрапляння в циліндр, отримана суміш підпалюється в потрібний момент свічкою запалювання. В дизельному двигуні повітря подається в циліндр окремо від пального і потім стискається. Через високу ступінь стискання, коли повітря нагрівається, до температури самозапалювання пального (700-800°C), воно впорскується в камери згоряння форсунками під великим тиском.

Саме завдяки високій ефективності дизельний двигун спочатку почав використовуватися на вантажних автомобілях, а згодом і більшість легкових авто отримали в свої лінійки моторів дизельні двигуни. Так, зараз в Європі дизель поступово витісняє бензинові двигуни, наприклад, більше 50% нових легкових автомобілів там мають саме дизельний двигун.

image030«Чи існує вічний двигун?» досліджував студент Головчук Віталій. Над цим питанням давно працює багато вчених. Винайдення вічного двигуна розв’язало б багато проблем.

Вічний двигун ( perpetualmotionmachine) –  уявний, але нездійсненний двигун, який після пуску його в хід робить роботу необмежено довгий час.

Вічні двигуни звичайно конструюють на основі використання таких прийомів або їх комбінацій: підйом води за допомогою архімедового гвинта; підйом води за допомогою капілярів; використання колеса з неврівноваженими вантажами; природні магніти; електромагнетизм; пар або стиснене повітря.

image031Про початок поширення  « Двигунів Тесла » повідомляв Яремчук Андрій.

Моделі, вироблені TeslaMotors, нічим не поступаються своїм бензиновим аналогам. Ось тільки значно простіше в управлінні, менш гучні і екологічно доброзичливі.

Ківшан Наталія Василівна розповіла студентам про «Електромобіль ,як ідеальний персональний транспорт», оскільки в  теперішній час зростає потреба в ефективних та екологічно чистих автотранспортних засобах. Екологічні проблеми сучасності у більшій мірі пов'язані з використанням традиційного моторного палива у двигунах внутрішнього згоряння. Цю проблему можна вирішити за рахунок втілення прогресивних енергозберігаючих та екологічно чистих технологій у силові установки автомобілів.

image032Тому в теперішній час провідні автомобілебудівні корпорації проводять інтенсивні розробки у різних напрямах, таких як застосування альтернативних видів палива, впровадження енергоємних накопичувачів енергії, розроблення автомобілів з електричним приводом: електромобілів та гібридних автомобілів.

В теперішній час виникає протиріччя між жорсткими нормами та вимогами до автомобілів та їх сучасним станом. Ця проблема пов’язана з невирішеними задачами, які пов’язані з тим, що в якості силових установок автомобілів застосовуються двигуни внутрішнього згоряння (бензинові, дизельні або з газовим обладнанням), які, як показує аналіз, досягають піку своєї еволюції у галузі екологічної безпеки. Подальше вдосконалення ДВЗ звичайно буде здійснюватися, але сам факт споживання нафтового або газового моторного палива передбачає шкідливі сполуки у вихлопних газах автомобілів. За оцінками експертів інтенсивне зростання автомобільного парку буде продовжуватися і далі, отже, якщо не впроваджувати енергозберігаючі та екологічно чисті технології на транспорті, не розробляти альтернативні джерела живлення для автомобілів, то забруднення зовнішнього середовища буде продовжуватися такими же стрімкими темпами.

image033В теперішній час вирішення екологічних та економічних проблеми в сучасному автомобілебудуванні можливо за рахунок використання електричного привода, який застосовується в електромобілях та гібридних автомобілях. Увага конструкторів до автотранспортних засобів з електричною тягою підтримується також тим, що вони мають важливу перевагу – відсутність шкідливих викидів. По-друге, коефіцієнт корисної дії сучасних електричних двигунів досягає 95%. В порівнянні, ККД бензинового двигуна в оптимальному режимі не перевищує 30%, дизельного – 40%, паливних елементів на водню – 60%. Тому електромобілі відрізняються низькою собівартістю експлуатації. Але джерела енергії електромобілів – тягові акумуляторні батареї (АКБ) – поки не можуть конкурувати з бензином, газом або дизельним паливом за щільністю енергії. Наприклад, паливний бак автомобіля ємністю 50 л акумулює 2.35 ГДж енергії, відповідаючи щільності енергії 47 ГДж/м3 (13 МВт·год./м3 ). Тому основним недоліком електромобілів є недостатня ємність тягових акумуляторних батарей, від чого запас ходу електромобілів не надто великий.

image034

Зі всього вище сказано ми сміливо можемо зробити висновок, що хоча електроавто поки що не є досить поширеними і до переваги по кількості над звичайними автомобілями їм ще дуже і дуже далеко, вони все ж мають неабиякі перспективи. А враховуючи що дослідники по всьому світу щоденно працюють над розробкою нових, ємнісніших та дешевших типів акумуляторів, до ери панування електротранспорту залишилося не так вже й довго.

Попередні Наступні

Ярмарок 2017

25-06-2017 Перегляди:298178 Новини

.

25-06-2017 Перегляди:298178 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14412 Новини

День відкритих дверей (25.03.2017)

13-02-2017 Перегляди:14412 Новини

Читати далі...

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18330 Новини

День відкритих дверей (24.12.2016)

18-12-2016 Перегляди:18330 Новини

Читати далі...

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ