Публічна інформація

Нормативно-правова база

Протокол засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Національного транспортного університету у відокремленому структурному підрозділі Надвірнянському коледжі НТУ
Правила призначення і виплати стипендії студентам Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про студентське самоврядування Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про циклову комісію Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про школу викладача-початківця Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про творчу групу в системі науково-методичної роботи Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про стажування викладачів Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про самостійну роботу студентів Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про сайт Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про підготовку та проведення відкритого заняття Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про оцінювання знань студентів з загальноосвітніх дисциплін Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про організацію навчального процесу в Надвірнянському коледжі НТУ
Положення про наставництво в Надвірнянському коледжі НТУ
Положення про курсову роботу Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про навчальні кабінети та лабораторії Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про керівника академічної групи Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про відділення Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про журнал навчальних занять Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про екзаменаційну комісію Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про відділ кадрів Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про адміністративну раду Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про студентське самоврядування Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про порядок організації і роботи підготовчих курсів до вступу в Надвірнянський коледж НТУ
Колективний договір
Положення про методичний кабінет Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про проведення практики студентів Надвірнянського коледжу НТУ
Положення про відділення загальноосвітньої підготовки Надвірнянського коледжу НТУ

інші посилання

gerb хор p4       logo 9 03 185  УГЛ